Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

KM KP/PT: Dialectische gedragstherapie (DGT)

“Dialectische Gedragstherapie (DGT): creëren van een leven dat levenswaard is.”

Startdata: 
20 May 2021
Tijd: 
10.00 - 16.45
Locatie: 
Thomas van Aquinostraat 4, 6525 GD Nijmegen
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
drs. Afke van der Hoek
Duur: 
25 uren
Kosten Studenten: 
€ 960,00
Accreditatie: 
VGCt

Dialectische Gedragstherapie is de op dit moment best onderzochte behandelmethode voor mensen met ernstige emotionele ontregeling en vooral voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels is de effectiviteit van DGT ook aangetoond bij een veelvoud van ernstige (gedrags)problematiek, vaak comorbide aan de persoonlijkheidsstoornis: middelenmisbruik, forensische problematiek, eetstoornissen, antisociale persoonlijkheidstrekken.

Toen Marsha Linehan in de jaren tachtig van de vorige eeuw met DGT begon, was de diagnose borderline infaust. Borderline problematiek was onbehandelbaar. En met de negatieve connotatie van de stoornis werden therapeuten meegezogen. Linehan, ondersteund door onderzoeksresultaten, pakte die mening in haar concept van het consultatieteam/one team model radicaal aan.

Behandeling van ernstige emotionele ontregeling, zeker als die gepaard gaat met (para)suïcidaal gedrag kan pas plaats vinden nadat de ondersteuning van therapeuten geborgd is.

Balanceren in toepassen van gedragstherapeutische interventies en strategieën met degene die voortkomen uit validatie en acceptatie bij patiënten die emotioneel een grote impact op behandelaars kunnen hebben, maakt het voor de therapeut noodzakelijk de eigen feilbaarheid volledig te accepteren. In het consultatieteam vraagt iedere deelnemer behandeling aan zijn collega’s.

Oplossen van eigen belemmeringen, cognitief emotioneel of door gebrek aan vaardigheden zijn wekelijks thema voor de therapeuten en trainers. Elkaar minstens zo goed behandelen als patiënten: het teammodel dat ook bij MBT zijn waarde bewezen heeft.

De module heeft als hoofddoel de cursist te leren de steun onderkennen, te vragen en te krijgen die onontbeerlijk is wanneer je betrokken bent bij de behandeling van patiënten met complexe emotionele ontregelingsproblematiek, inclusief comorbide stoornissen, waaronder de EPA patiënten.

In Dialectische Gedragstherapie staat commitment centraal:

  • Commitment van de therapeut aan het programma en haar doelstellingen
  • Commitment van de therapeut aan het consultatieteam
  • Commitment van de cliënt aan de therapeut en de therapie

Om commitment te kunnen geven is het noodzakelijk kennis te bezitten over de fundamenten van het programma, de logische wijze waarop het programma opgezet is, over de werkwijze en de problematiek van de cliënten. 

De module heeft als hoofddoel de cursist te leren de steun onderkennen, te vragen en te krijgen die onontbeerlijk is wanneer je betrokken bent bij de behandeling van patiënten met complexe emotionele ontregelingsproblematiek, inclusief comorbide stoornissen, waaronder de EPA patiënten.

Doelstelling

Doel van de cursus is:

  • Inzicht geven wat Dialectische Gedragstherapie inhoudt
  • Praktische DGT handvatten geven bij de aanpak van ernstige emotionele ontregeling
  • Zicht hebben op de vraag wanneer welke interventie noodzakelijk is, afhangend van het niveau van ernst van de problematiek en de fase van de behandeling
  • Inpassen van de behandeling van comorbide problematiek in DGT behandeling
  • Weten wat te doen met suïcidaliteit 

Voor wie?

Deze keuzemodule is onderdeel van de opleiding KP en PT en uitsluitend bedoeld voor klinisch psychologen en psychotherapeuten (of in opleiding daartoe).