Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

KM KP/PT: Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP)

“In de cursus KPP leer je om naast met cognities en gedrag (wat je al kunt) te werk met emoties en gevoelens in het hier en nu.”
prof. dr. Jan Derksen

Startdata: 
13 oktober 2022
Tijd: 
10.00-16.45
Locatie: 
Thomas van Aquinostraat 4, 6525 GD Nijmegen
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
prof. dr. Jan Derksen
Duur: 
24 uren
Kosten Studenten: 
€ 920,00

De module Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP) is een evidence based psychotherapie. In Nederland is ze opgenomen in het vergoedingenpakket van ziektekosten verzekeraars. Deze psychoanalytische variant is veelvuldig van effectonderzoek voorzien. De cursisten worden opgeleid tot het gebruik van technieken uit de psychodynamische psychotherapieën. Dit zal worden bereikt door uitgebreid te oefenen met zowel de specifieke houdingsaspecten, als de werkwijze van de psychodynamische psychotherapie. Voorts ligt een accent op training van de techniek door middel van het geven van feedback in de groep op door de cursist ingebrachte audio of video fragmenten waarin ze met een cliënt werken. Daarbij is er expliciet aandacht voor integratie van kennis en vaardigheden uit de verschillende hoofdstromingen van de psychodynamische psychotherapie en andere psychotherapeutische referentiekaders.

Hierdoor kan de cursist komen tot een eigen wijze van werken waarin eerder genoemde aspecten geïntegreerd worden.

Naast bovengenoemde houdingsaspecten zijn ook psychodiagnostiek en indicatiestelling, het formuleren van behandelingsdoelstellingen bij gedifferentieerde psychopathologie en procesbewaking belangrijke onderdelen van deze psychodynamische psychotherapie cursus.

Doelstelling

Na deze module ben je in staat tot: 

  • het begrijpen en gebruiken van basale en fundamentele psychoanalytische termen zoals weerstand, positieve overdracht, negatieve overdracht, positieve tegenoverdracht, negatieve tegenoverdracht, superego, intrapsychische architectuur, primitieve en ontwikkelde afweermechanismen
  • het opzoeken, lezen, begrijpen en hanteren van cruciale inzichten uit de psychoanalytische psychopathologie
  • zelfstandig reflecteren over de theorie en praktijk van de psychodynamische psychotherapie en haar plaatsbepaling te midden van andere therapeutische referentiekaders
  • het bepalen van een gerichte indicatiestelling en psychodiagnostiek of en wanneer psychodynamische psychotherapie wenselijk en geïndiceerd is
  • het gebruik van methoden uit de psychodynamische grondhoudingen: afweer onderkennen,  confrontatie, interpretatie en spiegelen
  • het gecombineerd gebruik van cognitieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie en op emotie gerichte technieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie  
  • kritisch reflecteren over de eigen competenties en valkuilen aangaande een psychodynamische psychotherapeutische behandeling en daarover mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren

Voor wie?

Deze keuzemodule is onderdeel van de opleiding KP en PT en uitsluitend bedoeld voor klinisch psychologen en psychotherapeuten (of in opleiding daartoe).

Onze docent

Prof. dr. Jan Derksen