Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

KM KP/PT: Mentalization Based Treatment (MBT)

Startdata: 
21 May 2021
Tijd: 
10.00-16.45
Locatie: 
Thomas van Aquinostraat 4, 6525 GD Nijmegen
Voertaal: 
Nederlands
Duur: 
24 uren
Accreditatie: 
MBT
In deze deze training krijgt u inzicht in de belangrijkste theoretische aspecten van Mentalization-Based Treatment (MBT). U leert de essentiële kenmerken van MBT behandelprogramma's kennen en u ontwikkelt en traint de basale vaardigheden die nodig zijn om patiënten met een persoonlijkheidsstoornis met MBT te behandelen in een dagklinische of ambulante setting.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met Anthony Bateman en Peter Fonagy van het Anna Freud Centre te Londen en wordt gegeven door ervaren en gecertificeerde MBT-trainers. 

De training bestaat voor ongeveer de helft uit presentaties over de theorie. De andere helft wordt besteed aan het oefenen van MBT-interventies in individuele en groepssessies. Er zal zowel gebruik gemaakt worden van videopresentaties als rollenspelen. De training biedt volop ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.

Doelstelling

Na het volgen van het eerste deel van de training (MBT Theorie & Praktijk, deel I):

 • Bent u op de hoogte van de theoretische achtergronden van MBT en de belangrijkste kenmerken van MBT behandelprogramma's op het niveau van de behandelaar, het team en de organisatie;
 • Weet u wat mentaliseren en niet-mentaliseren is;
 • Kunt u verschillende vormen van niet-mentaliseren onderscheiden;
 • Kent u het interventiespectrum;
 • Hebt u de therapeutische houding passend bij MBT;
 • Kunt u interventies toepassen die het mentaliseren bevorderen in individuele sessies.

Na het volgen van het tweede deel van de training (MBT Theorie & Praktijk, deel II):

 • Bent u nog beter in staat MBT- interventies toe te passen en deze af te stemmen op
   het spanningsniveau van de patient;
 • Kent u de MBT-principes die belangrijk zijn in het omgaan met crises, committment
   en destructief gedrag;
 • Weet u hoe te werken met overdracht en tegenoverdracht volgens het MBT-model;
 • Kent u de stappen van het mentaliseren in de relatie;
 • Kent u de principes van MBT groepstherapie en kunt u interventies toepassen die het mentaliseren bevorderen in groepssessies.
 

Docenten

 • Drs. Ab Hesselink
 • Drs. Peter Bleumer

MBT register

De training is erkend door het MBT register (MBT Theorie & Praktijk deel I en II). 

Let op: voor deze cursus zijn maximaal 12 of 24 plaatsen beschikbaar en voor het succesvol kunnen afronden van deze module is aanwezigheid bij alle bijeenkomsten verplicht.

Doelgroep

Klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe.