Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Leergang Perspectiefwissels in het onderwijs

Veranderen vanuit visie, wijsheid en passie. In deze leergang staat een wetenschappelijke en creatieve manier van denken over veranderingen centraal. Door perspectiefwissels ontdek je bovendien je eigen veranderkracht en werkplezier. Je leert om vanuit je eigen plek zelfbewust jouw (school)organisatie te veranderen.

Startdata: 
23 September 2021
Tijd: 
bijeenkomsten: 14.00-20.00 u., werksessies: 18.00-20.00 u.
Locatie: 
Thomas van Aquinostraat 4, Nijmegen e.a. locaties
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
drs. Joyce Couprie en drs. Maartje Reitsma
Duur: 
100 uren
Kosten: 
€ 4.875,00
Kosten Alumni: 
€ 4.387,50

Leergang Perspectiefwissels in het onderwijs

Veranderen vanuit visie, wijsheid en passie.

‘Onze samenleving en economie zijn fundamenteel aan het veranderen – we bevinden ons in een revolutionair tijdperk met grote maatschappelijke verschuivingen die chaos en instabiliteit veroorzaken’, aldus Jan Rotmans in 2017. Wie kon toen bevroeden dat door de Coronacrisis deze maatschappelijke verschuivingen in een stroomversnelling zouden komen? In deze veranderende omgevingen is het onderwijs gebaat bij professionals die kunnen inspelen op verschuivende verhoudingen en weten waar het in het onderwijs echt om draait.

In deze leergang ga je veranderopgaven van onze tijd vanuit een ander perspectief oppakken. Je werkt aan een structurele verandering of beweging in je eigen (school)organisatie; case-based-learning. Een koerswijziging in je persoonlijk denken en handelen wordt zichtbaar in je werkwijzen van alledag. Je kijkt anders naar processen op de werkvloer en je gebruikt nieuwe, andere, out-of-the-box interventies waarvoor ze bedoeld zijn. Intercollegiale uitwisseling van kennis en ervaringen versterken je eigen visie en slagvaardigheid. Deze leergang is gebaseerd op best practices en wetenschappelijke kennis en methoden, onder meer ontleend aan diverse onderwijs(filosofische) denkers als Jan Rotmans, Shirine Moerkerken, Wouter Hart, Jan Bransen, Martha Nussbaum, etc.

Wat levert het je op?

Na afloop van deze leergang:

  • Heb je een wetenschappelijke en creatieve manier van denken over veranderingen in je organisatie, én kun je hierin zelfbewust je eigen plek innemen.

  • Doorzie je de processen die een rol spelen bij de veranderingen in de (school)organisatie.

  • Herken je wat echt nodig is om de kerntaak van je organisatie optimaal uit te kunnen voeren en interventies in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn.

  • Heb je zicht op je persoonlijke toegevoegde waarde en durf je soms de non-conformistische weg te kiezen.

  • Heeft jouw (school)organisatie iemand in huis die al tijdens de leergang een project kan oppakken. Het zogenaamde case based learning werpt direct zijn vruchten af voor de (school)organisatie. 

  • In plaats van experts van buiten is er een collega die thuis is in de schoolorganisatie en deze goed kent. Iemand die met een frisse blik duurzame passende oplossingen en interventies inzet in plaats van quick fixes.

Data en tijden:

augustus-september 2021

Persoonlijk assessment

23 september 2021

bijeenkomst 1 (Nijmegen)

6 uur

14 oktober 2021

werksessie-1, in 2 of 3-tallen (online)

2 uur

11 november 2021

bijeenkomst-2 (op locatie)

6 uur

9 december 2021

werksessie-2 (online)

2 uur

13 januari 2022

bijeenkomst-3 (op locatie)

6 uur

10 februari 2022

werksessie-3 (online)

2 uur

10 maart 2022

bijeenkomst-4 (op locatie)

6 uur

14  april 2022

bijeenkomst-5 (op locatie)

6 uur

12  mei 2022

werksessie-4 (online)

2 uur

9 juni 2022

bijeenkomst-6 (op locatie)

6 uur

7 juli 2022 

bijeenkomst-7 (Nijmegen), incl. assessment

6 uur

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 14.00-20.00 uur, incl. maaltijd, in Nijmegen en op diverse onverwachte locaties. De werksessies vinden plaats op donderdag  van 18.00-20.00 uur via een digitale meeting.

Locatie

Nijmegen en diverse locaties met wisselend perspectief. Alle locaties zijn aangepast aan de 1,5 meter-maatregelen en volgen de richtlijnen van het RIVM.

Studiebelasting

Contacttijd: 54 uren.
Voorbereiding werksessies: 16 uur.
Voorbereiding bijeenkomsten –opdrachten, onderzoek en literatuur - : 30 uur.
Totaal: 100 uur.

Kosten € 4.875 inclusief literatuur, gebruik van de digitale leeromgeving en een (brood)maaltijd op (fysieke) lesdagen. (alumni ontvangen 10% korting op deze prijs)

Voor wie?

De leergang is bij uitstek geschikt voor professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en/of de (school)zorg. Het niveau van deze cursus is post academisch. Voorafgaande aan de start heb je een individueel assessment door en samen met de docenten.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cursusprogramma, de accreditatiepunten, de docenten en meer? Download dan de complete brochure. Voor andere vragen kunt u mailen naar cursuscoördinator Annemarie Glorie.

Wil je deelnemen aan de cursus? Meld je dan online aan via de onderstaande aanmeldknop.