Samenhangend behandelen: Parallelprocessen de baas

Startdata: 
30 oktober 2020
Tijd: 
09.30-17.00
Locatie: 
Toernooiveld 5, Nijmegen
Voertaal: 
Nederlands
Duur: 
12 uren
Accreditatie: 
FGzPT

Let op: Samenhangend behandelen is enkel toegankelijk voor deelnemers van de KP opleiding die 84 uur aan keuzemodules moeten volgen. Dit is tevens de laatste mogelijkheid/ uitvoering.

Ben je op zoek naar houvast als het gaat om parallelprocessen? Heb je allerlei vragen omtrent invloed uitoefening op het behandelbeleid van de cliënten incluis je afdeling?  Het werken volgens het model Samenhangend Behandelen is een manier om de problemen te snappen alsmede op te lossen.

Doelstelling

De module Samenhangend Behandelen geeft een introductie op het model. U leert, onder meer aan de hand van casuïstiek van de eigen multidisciplinaire afdeling:

  • een start te maken met scherpe visievorming op de cliëntenpathologie, de methode en het team

  • een theoretische onderbouwing van deze visie

  • toewerken naar meer samenhang in de dagelijkse praktijk van de eigen werkvloer

Docent

De docent van de cursus is mevr. drs. Anne-Marie Claassen.

Doelgroep

De cursus staat open voor klinisch psychologen, psychotherapeuten of in opleiding daartoe.

Veronderstelde voorkennis:

  • ervaring met leiding geven aan een groep, liefst een multidisciplinair team

  • basiskennis wat betreft indicatiestelling bij ingewikkelde en complexe doelgroepen, zoals bijv. persoonlijkheidsstoornissen, SOLK, eetstoornissen en verslaving

 

De exacte data van de cursus zijn: 30 oktober en 27 november 2020.