Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Angst- en stemmingsstoornissen: Basis verdieping VGCt (50 uur)

Data voorjaar: 16 en 23 maart, 6, 13 en 20 april, 18 en 25 mei, 1 juni
Data najaar: 28 september, 5 en 12 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 875 Euro (excl. literatuur), alumni RU/RadboudCSW: 795 Euro
Accreditatie: VGCt
 
 
De cursus richt zich op de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen bij adolescenten en volwassenen. Aan de orde komen o.a. paniekstoornis, sociale fobie , gegeneraliseerde angststoornis, complexe ptss en depressie. 

Doelstelling

In deze basis verdiepingscursus wordt aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek (meetinstrumenten, betekenis- en functieanalyses) en behandeling (toepassen van technieken) bij een verscheidenheid aan problematieken: angststoornissen, dwang, trauma, somatoforme- en stemmingsstoornissen. 
Er wordt hierbij aandacht besteed aan reeds ontwikkelde protocollaire behandelingen. De cursus beoogt ook dat de cursisten in staat zijn om behandelingen ‘op maat’ op te zetten en uit te voeren. Er  wordt ook aandacht besteed aan de attitude van de behandelaar, motiveren voor behandeling en aan het betrekken van de omgeving (gezin, partner) bij de behandeling. 

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen een door de VGCt geaccrediteerde basis introductiecursus van 50 uur te hebben gevolgd. Beide cursussen tezamen kunnen gelden als de 100-uurs basiscursus cognitieve gedragstherapie. Neem voor meer informatie hierover contact op met de VGCt.

Accreditatie

  • VGCt (50 punten)

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Sanne Raven.