Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Basisprincipes van neurobiologie van verslaving

Van verklaren van gedrag naar interventies

Na deze online module ben je in staat om:
  • de gedragskenmerken van middelen, misbruik en verslaving in verband te brengen met structuur en functie van specifieke hersengebieden. 
  • patiënten, familieleden en collega’s uitleggen hoe drugs of middelen aangrijpen op de hersenen waardoor de patiënt inzicht heeft in de neurobiologische achtergrond van verslaving.
Verwachte start: najaar 2018
Accreditatie: wordt aangevraagd bij VVGN en NVvP 
 

Neurobiologie van verslaving voor verslavingsartsen, psychiaters en psychologen

In deze module verwerf je kennis van neurobiologie van verslaving en leer je overdragen wat de neurobiologie voor implicaties heeft op gedrag en functioneren aan patiënt, familie en systeem.
De belangrijkste gedragseffecten rond middelenmisbruik en verslaving zijn het gevolg van het feit dat middelen aangrijpen op de hersenen. Daarbij gaat het met name om die delen van de hersenen die betrokken zijn bij de sturing van het gedrag: het brain reward system.
In deze online module krijg je inzicht in de werking van drugs op die specifieke hersenonderdelen en de aanpassingsmechanismen die als gevolg daarvan plaatsvinden. Op deze krijg je inzicht in de oorzaken van misbruik, het ontstaan van afhankelijkheid en verslaving. Meer specifiek zal je kennis verwerven van de effecten van de verschillende verslavende middelen, verschillen in kwetsbaarheid voor verslavingen en de neurobiologische achtergrond van tolerantie, afhankelijkheid, onthouding en craving. 
 
In deze module komt aan de orde:
  • Neuro-anatomie van het beloningssysteem
  • Cellulaire invloed van homeostase naar allostase
  • Veranderde functie prefrontale cortex in verslaving
  • Genetische basis of bescherming voor verslaving

Praktische informatie

Je doet deze cursus geheel online.
Voor de start van de cursus maak je online kennis met elkaar, de docent én met de elektronische leeromgeving.
Om je leervragen voor de cursus te kunnen bepalen maak je een test. Deze test geeft inzicht in hoever je staat in je kennisontwikkeling. 
 
Voor een deel bestaat de cursus uit zelfstudie. Je bestudeert literatuur, online colleges, video’s, kennisclips, interviews etc. Met behulp van online opdrachten leer je de stof begrijpen.
Een ander belangrijk onderdeel van deze cursus is de interactie met je medecursisten. Je leert in samenspraak met elkaar via discussiefora en door het online samenwerken aan opdrachten.
Aan het begin van de cursus kies je een van de praktische eindopdrachten. Deze doe je samen met enkele andere cursisten.
 
Gedurende de cursus verschuift het accent van het opdoen van kennis, naar het kritisch beschouwen van deze kennis en naar het toepassen ervan in de praktijk. 
 
De studielast voor deze cursus is 50 uur met een doorlooptijd van 2 maanden.