Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Brochure AMID Masterclasses - Grondslagen van Internationale Samenwerking

De brochure van AMID Masterclasses - Grondslagen van Internationale Samenwerking vraag je aan via onderstaand formulier. 

Om SPAM problemen te voorkomen kunnen wij alleen persoonsgebonden e-mailadressen verwerken. Zogenaamde "role based e-mailadressen" als info@ of admin@ kunnen wij helaas niet accepteren.