Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Brochure AMID Masterclasses Internationale Samenwerking

De brochure van AMID Masterclasses Internationale Samenwerking vraag je aan via onderstaand formulier. 

Om SPAM problemen te voorkomen kunnen wij alleen persoonsgebonden e-mailadressen verwerken. Zogenaamde "role based e-mailadressen" als info@ of admin@ kunnen wij helaas niet accepteren.