CGT verdieping bij complexe psychopathologie: LVB, psychose en trauma

Startdata: 
30 november 2019
Tijd: 
09.30-17.00
Locatie: 
Toernooiveld 5, Nijmegen
Docent: 
dr. Tonnie Staring
Duur: 
25 uren
Kosten: 
€ 1.020,00
Kosten Alumni: 
€ 920,00
Accreditatie: 
FGzPt, VGCt

Aanmelden is niet meer mogelijk, het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt.

Deze cursus gaat de diepte in met CGT bij ernstige psychopathologie. Het laatste decennium wordt de doelgroep van patiënten met ernstige psychopathologie, zoals psychose, steeds aantrekkelijker voor psychologen om mee te werken en steeds minder een ‘ver van mijn bed show’. Tijdens de lessen wordt besproken dat psychose en psychose-achtige verschijnselen veel vaker voorkomen dan we vroeger dachten: ze komen ook voor bij  andere dan psychotische stoornissen en ook, in milde varianten, bij gezonde mensen. De psycholoog speelt ondertussen een steeds grotere rol in de psychosezorg; het is niet langer het exclusieve terrein van artsen, psychiaters en verpleegkundigen. Sterker nog, recente ontwikkelingen in de preventie en behandeling van psychose komen vanuit de psychologie.

 

Onder de noemer ‘complexe psychopathologie’ valt ook de groep patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en patiënten die door hun ernstige psychiatrische stoornissen op LVB-niveau zijn gaan functioneren. Op allerlei manieren speelt verder de impact van trauma’s een integrale rol bij complexe en ernstige psychopathologie, zoals psychose; trauma is zeker niet alleen aan de orde bij enkelvoudige PTSS. Over de behandeling van trauma-gerelateerde problematiek bij complexe doelgroepen is de laatste jaren steeds meer bekend geworden.

 

Doelstelling

Na afronding van deze 4 dagen heb je vaardigheden geleerd op gebied van assessment, analyses en behandeling in het kader van CGT bij psychose, LVB, en trauma. Je doet wetenschappelijke kennis op over trauma en psychose, cognitief functioneren bij deze doelgroepen, en de effectiviteit en veiligheid van CGT. Getrainde vaardigheden gaan concreet over specifieke meetinstrumenten (zoals de CAARMS en de KIP DSM-5), en over hoe je CGT uitvoert bij een doelgroep waarbij het niet vanzelfsprekend is dat ze vanuit eenzelfde realiteit en niveau denken als jijzelf. We oefenen bijv. met aansluiten middels de socratische dialoog, met het aanpassen van CGT-technieken aan iemands niveau, met het onderhandelen over doelen bij iemand in een psychose, en met gedragsexperimenten opzetten vanuit een waanperspectief.

Voor wie?

De module is geschikt voor mensen met een voltooide GZ opleiding en veronderstelt basiskennis over cognitieve gedragstherapie (100 uur VGCt basiscursus). Ook is enige basiskennis over trauma, angststoornissen en depressieve stoornissen nuttig. Over psychose en LVB wordt geen voorkennis verondersteld.

Literatuur

Handboek Psychose. Mark van der Gaag & Tonnie Staring (2019). Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN 9789024422630

Docenten

·         dr. Tonnie Staring is Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor VGCt en EMDR therapeut. Hij werkt bij Altrecht GGZ, afdeling Vroege Psychose ABC en het Early Detection and Intervention (EDI) Team. Hij is gepromoveerd op gebied van psychologische interventies bij psychose. Hij werkt als docent voor Phrenos, RINO’s, Cure and Care Development, en buitenlandse organisaties zoals het WHO, NIMH en NHS. Hij is voorzitter bij de Sectie Psychosen van de VGCt, en bestuurslid bij de Stichting Cognitie en Psychose. Daarnaast is hij redactielid bij het tijdschrift Gedragstherapie. Hij werkt aan onderzoek naar o.a. psychose, angst en zelfbeeld. Hij publiceerde verscheidende boeken en samen meer dan 45 nationale en internationale artikelen en boekhoofdstukken.

·         Drs. Paul de Bont is klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor VGCT. Hij werkt bij GGZ Oost Brabant in een team voor Flexible Assertive Community Treatment (FACT). Als docent werkt hij voor de stichting Cognitie en Psychose en als redacteur voor de Nieuwsbrief Gedachten uitpluizen van deze stichting. Als onderzoeker is hij actief op het gebied van PTSS-prevalentie en primaire, secundaire en kosten-effecten van PTSS-behandeling bij patiënten met een psychotische stoornis. Hij publiceerde internationale artikelen en boekhoofdstukken over dit thema.

 

De exacte data van de cursus zijn: 21 augustus, 28 augustus, 4 september en 18 september 2019.