Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Dialectische gedragstherapie

Data: Vol: 29 augustus, 5 en 19 september en 10 oktober 2018
          Nieuwe data nog niet bekend  
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 1.065 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 960 Euro
Accreditatie: FGzPt, VGCt
 
 
Dialectische Gedragstherapie is de op dit moment best onderzochte behandelmethode voor mensen met ernstige emotionele ontregeling en vooral voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels is de effectiviteit van DGT ook aangetoond bij een veelvoud van ernstige (gedrags)problematiek, vaak comorbide aan de persoonlijkheidsstoornis: middelenmisbruik, forensische problematiek, eetstoornissen, antisociale persoonlijkheidstrekken.
 
In Dialectische Gedragstherapie staat commitment centraal:
  • Commitment van de therapeut aan het programma en haar doelstellingen
  • Commitment van de therapeut aan het consultatieteam
  • Commitment van de cliënt aan de therapeut en de therapie
Om commitment te kunnen geven is het noodzakelijk kennis te bezitten over de fundamenten van het programma, de logische wijze waarop het programma opgezet is, over de werkwijze en de problematiek van de cliënten. 
 
De module heeft als hoofddoel de cursist te leren de steun onderkennen, te vragen en te krijgen die onontbeerlijk is wanneer je betrokken bent bij de behandeling van patiënten met complexe emotionele ontregelingsproblematiek, inclusief comorbide stoornissen, waaronder de EPA patiënten.

Doelstelling

Doel van de cursus is:
  • Inzicht geven wat Dialectische Gedragstherapie inhoudt
  • Praktische DGT handvatten geven bij de aanpak van ernstige emotionele ontregeling
  • Zicht hebben op de vraag wanneer welke interventie noodzakelijk is, afhangend van het niveau van ernst van de problematiek en de fase van de behandeling
  • Inpassen van de behandeling van comorbide problematiek in DGT behandeling
  • Weten wat te doen met suïcidaliteit 

Docent

De docent van de cursus is mevr. dr. Wies van den Bosch.

Doelgroep

De cursus staat open voor klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Accreditatie

  • FGzPt: 26 punten
  • VGCt: 25 punten. Voor de start in februari 2018 wordt opnieuw accreditatie bij de VGCt aangevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yara Houtenbrink.