ECHA - Specialist hoogbegaafdheid

Startdata: 
31 augustus 2019
Duur: 
750,00 uren
Accreditatie: 
NVO-NIP

 

Wetenschappelijke insteek

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met the European Council for High Ability (ECHA). In verschillende modules worden de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), pedagogiek en onderwijskunde gecombineerd.

De ECHA-opleiding is een wetenschappelijke opleiding. Dit betekent dat bij alle concrete, praktische onderwijssituaties wordt gewerkt met wetenschappelijke methoden van onderzoek, beschrijving en evaluatie. Tijdens de opleiding wordt de praktijk van concrete school- of aan school gerelateerde situaties telkens getoetst aan wetenschappelijke theorievorming over het onderwerp.

Modules opleiding ECHA Specialist Hoogbegaafdheid

De opleiding is opgebouwd uit vier modules:

  1. Theoretische inleiding: u maakt kennis met de voornaamste internationale concepten en ontwikkelingen op het gebied van intelligentie en hoogbegaafdheid, zodat u uw eigen visie hierop kunt vormen. Klik door voor meer informatie bijvoorbeeld over de onderwijsdata. > Lees meer

  2. Praktijkmodule: u heeft de keuze uit een van de drie praktijkmodules waarbij u bijvoorbeeld  zelf een verrijkingstraject kunt opzetten, kinderen individueel of in groepen leert begeleiden, zelf lesmateriaal ontwikkelt of een stage loopt. > Lees meer over de drie praktijkmodules

  3. Tweedaags seminar: waarbij 'Hoogbegaafdheid in Nederland' centraal staat en u in contact wordt gebracht met belangrijke personen en instanties. > Lees meer

  4. Scriptiemodule: de opleiding wordt afgerond met een artikel of een scriptie. U kunt deze module individueel doorlopen of deelnemen aan het jaarthema. > Lees meer over het verschil in opzet en inhoud

Het volledige programma, wijze van toetsing en beoordelingscriteria staan in de studiewijzer van de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education.