Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

eHELD: zelf eenvoudig blended care toepassen

Data: 9 en 23 april, 14 en 28 mei, 25 juni
Tijd: 17.00-20.00 (er wordt voor een broodje gezorgd)
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 625 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 565 Euro

Accreditatie: NIP K&J/NVO OG, wordt opnieuw aangevraagd bij FGzPt en NIP-Eerstelijnspsychologie

 
 
eHealth is niet meer weg te denken in de hulpverlening. De maatschappij verdigitaliseert, zo ook de hulpverlening. Zo eisen meerdere verzekeraars dat hulpverleners een bepaald percentage eHealth in de praktijk toepassen.
 
Hoe zorgt u ervoor dat u hieraan voldoet en blended care verleent in uw dagelijkse hulpverleningspraktijk? Hoe weet u een keuze te maken uit het aanbod van apps en digitale middelen? Hoe thuis voelt u zich in online-communiceren met cliënten?
 
Tijdens de cursus eHELD leert u zelf eenvoudig blended care toe te passen. U maakt kennis met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. U ervaart het gebruik van apps en digitale middelen en leert ze te beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid. Ook scherpt u uw vaardigheden in online communiceren aan. 
 
 
"eHELD heeft ervoor gezorgd dat ik meer open sta voor het toepassen van digitale middelen in de therapie en heeft mijn visie genuanceerder gemaakt." Susan Noordman, GZ-psycholoog

Doelstellingen

Na afloop van de module:
  • Begrijpt u beter de digitale wereld van uw cliënt; 
  • Kunt u aansluiten bij de belevingswereld van uw cliënt;
  • Kunt u vaardigheden in online communiceren toepassen;
  • Kunt u uw zorg moderniseren met behulp van laagdrempelige toepassingen;
  • Kunt u het hulpverleningsproces makkelijker en effectiever maken voor uw cliënt en uzelf.

Doelgroep

De module staat open voor hulpverleners op HBO of academisch niveau die psychologische hulp verlenen aan kinderen, jongeren en volwassenen. De module gaat uit van een academisch denkniveau.

Accreditatie

Accreditatie is verleend door:
  • FGzPt (13 punten)
  • NIP K&J/NVO OG (herregistratie: 15 punten; opleiding - behandeling: 15 punten; opleiding - extra literatuurstudie: 2 punten)
  • NIP- Eerstelijnspsychologie (22 punten) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Raven.