Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Vervolgcursus EMDR Volwassenen

Startdata: 
26 August 2021
Locatie: 
Nijmegen
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
Erik ten Broeke
Kosten: 
€ 1.295,00
Kosten Alumni: 
€ 1.245,00
Accreditatie: 
VEN, overige verenigingen op aanvraag

Het tweede gedeelte van de Eye Movement Desensitization and Reprocessing

(EMDR) training is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te voeren met behulp van EMDR. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves.

Programma

• Uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie
• Behandeling van patiënten met meervoudig trauma – complexe PTSS
• Identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen
• Het gebruik van cognitive interweaves
• Stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI)

De vervolgtraining is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties.

Leerdoelen

-In staat zijn zowel overzichtelijke als complexe casus conform het casusconceptualisatiemodel van EMDR(Nederland) zodanig uit te werken dat het EMDR-standaardprotocol een integraal onderdeel wordt/kan zijnvan de behandeling in brede zin.
-Het kunnen diagnosticeren en bijsturen van eventuele complicaties die in de loop van de EMDR therapieoptreden.
-Het m.b.t. RDI versterken van benodigde hulpbronnen (vermogens/eigenschappen) zie nodig zijn om 1)traumabehandeling aan te gaan en vol te houden en 2) gedragsverandering in algemene zin mogelijke temaken.
-Traumabehandeling bij complexe PTSS en persoonlijkheidsproblematiek.

Voor wie?

De training is bedoeld voor GZ-psychologen, psychiaters en psychotherapeuten met ervaring op het gebied van psychisch trauma en die eerder een door de VEN erkende EMDR basistraining hebben gevolgd. De training kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

Let op! Deelname alleen mogelijk met een supervisie beoordelingsformulier ondertekend door een erkende EMDR supervisor. Het beoordelingsformulier kun je vinden op het aanmeldformulier.

Docent

De training wordt gegeven door Erik ten Broeke, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Data

Donderdag 26 augustus, vrijdag 27 augustus, woensdag 27 oktober en donderdag 9 december 2021.

Kosten

Prijs zoals aangegeven is inclusief catering en literatuur.