Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Emotionally Focused Therapy

Data: 31 januari, 21 februari, 21 maart en 2 april 2019
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 1.020 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 920 Euro
Accreditatie: wordt aangevraagd bij FGzPt
 

AANMELDFORMULIER INTERESSEFORMULIER

De cursus Emotionally Focused Therapy borduurt voort op de kennis over hechting als sturende en stuwende kracht van mensen in het omgaan met leven, life events en het aangaan van relaties. Hechting wordt gezien als een existentiële behoefte van mensen die hen tevens doet confronteren met eigen angsten en paniek.

 
In de cursus staat het model van Sue Johnson centraal. U oefent met de bijbehorende interventies, maar bovenal met de therapeutische attitude. U integreert vervolgens de impact van deze therapeutische handelswijze in de eigen reflectie over de professionele attitude.
 
Na het volgen van de cursus kunt u zelfstandig emotionally focused systeemtherapieën uitvoeren. 

Doelstelling

Na de cursus is de deelnemer in staat om: 
  • Kennis en vaardigheden omtrent het Emotionally Focused werken met gezinnen en paren te gebruiken binnen een persoonlijke stijl met inzicht in eigen positie en opvattingen waarbij de in de cursus aangeboden inzichten, theorieën en technieken geïntegreerd kunnen worden.
  • Diverse cliëntsystemen te benaderen vanuit de kennis van de hechtingstheorie en de activatie daarvan binnen de primaire relaties uit te leggen en te laten zien/voelen. 
  • Door cliënten ingebrachte problemen te verbinden met hun hechtingsgeschiedenis, hechtingsbehoeften en hechtingsangsten.
  • Om te gaan met de specifieke, vaak ingewikkelde interacties (ofwel het krachtenspel) binnen een systeem.

Docent

De docenten van de cursus zijn mevr. drs. Susan Jorna.

Doelgroep

De cursus staat open voor klinisch psychologen, psychotherapeuten of in opleiding daartoe.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yara Houtenbrink.