Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Gedragsproblemen? Aan de slag met Interactiewijzer!

Data najaar: 28 september en 12 oktober 2018
Tijd: 09.30 tot 17.00 uur
Reserveer in week 40 (29 september - 5 oktober 2018) extra tijd voor gesprekken met professionele opvoeders en kinderen of jongeren.
 
Locatie: wordt nader bekend gemaakt!
Kosten: 540 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 485 Euro
Accreditatie: NIP K&J/NVO OG, (her-)registratie (accreditatie geldt ook voor SKJ).
 
                          MELD JE HIER AAN        BROCHURE (incl. Programma)
 
“Door de cursus ben ik mij er bewust van geworden hoe waardevol het is om door middel van een interactionele benadering het gedrag van een kind of jongere in beeld te brengen en een kind of jongere te begeleiden. In de cursus wordt er dieper ingegaan op de interactiewijzer en de manier hoe dit toegepast kan worden in de praktijk. Het biedt handvatten waar je in de praktijk gelijk mee aan de slag kan." -
Lorette Suelmann, Oud-cursist Interactiewijzer
 

 

Wat levert het je op?

Nadat je deze tweedaagse cursus hebt gevolgd, zul je ervaren dat je:

  • omgangsproblemen tussen kinderen/jongeren en hun (professionele) opvoeders in termen van interactiepatronen kunt analyseren én aanpakken
  • omgangsproblemen tussen kinderen/jongeren onderling (m.n. kind <> groep) interactioneel kunt analyseren én aanpakken
  • na interactionele analyse een handelingsplan kunt opstellen met concrete handelingssuggesties bestemd voor de begeleidingspraktijk van alledag
  • de interactionele principes ook kunt toepassen op jouw eigen begeleidingsstijl

In deze cursus staat het werken met eigen casuïstiek en eigen professionele (voorkeurs-)rollen centraal.

Voor wie?

  • Gedragswetenschappers werkzaam in alle vormen van jeugdhulp of onderwijs.

Reken op twee boeiende én intensieve dagen

Uit veel onderzoek in jeugdhulp en onderwijs blijkt hoe belangrijk een goede werkrelatie is voor het uiteindelijke effect van een behandeling of het onderwijsaanbod. Een goede ‘klik’ tussen professionele opvoeder en kind blijkt meestal zelfs belangrijker te zijn dan de gevolgde methodiek. Interactiewijzer onderscheidt zich door de focus op die werkrelaties en interactieproblemen in moeilijke professionele opvoedingssituaties te vestigen. Hiermee is Interactiewijzer al ruim vijfentwintig jaar een bewezen instrument bij analyse en behandeling van dergelijke opvoedingsproblemen.

Literatuur

Rob Verstegen & Henny Lodewijks (2018): Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties. 10e druk, Assen: Uitgeverij van Gorcum

Accreditatie

Kinder & Jeugdpsycholoog NIP / NVO Orthopedagoog-Generalist registratie: 22 punten
  • Behandeling - 7 punten
  • Diagnostiek - 5 punten
  • Extra literatuurstudie - 9 punten
  • Opleiding - overige taken - 1 punt

Kinder & Jeugdpsycholoog NIP / NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratie: 13 punten

Docenten

Drs. Rob Verstegen, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut (niet praktiserend)
Drs. Eline Wolters (kinder- en jeugdpsycholoog SKJ, NVO orthopedagoog-generalist

Deelnemers over de cursus

“Het gedachtegoed achter Interactiewijzer heeft mij vanaf het begin aangesproken. Het gaat dan om de interactionele benadering in tegenstelling tot het eindeloos doorgaan op kindkenmerken en pogingen tot classificatie hierin. Vooral de dynamische component spreekt mij aan”
 
”Ik zou nog urenlang kunnen luisteren naar de toepassingen in de praktijk zoals dat in de cursus aangeboden werd. Op grond van die interactiewijzer-voorbeelden ben ik zelf ook uitgekomen op hele nieuwe(be)handelingsideeën, die heel goed bleken aan te slaan. Die zou ik uit mezelf anders niet bedacht hebben.”
 
“Bij mijn cases heeft het instrument mij goed geholpen. Vooral bij het systematisch benaderen van de casus. Ik heb anders de neiging om te snel of te veel intuïtief op door mij herkende patronen in te gaan. Wat voor opvoeders geldt, gaat hier ook voor mij op: professioneel handelen is je intuïtie aanscherpen met methodiek en wanneer nodig tegen-intuïtief handelen.“
 
“Ik kende Interactiewijzer al. Zelf denk ik regelmatig te zien hoe probleemgedrag van kinderen door leerkrachten, groepsleiders en soms ook door mezelf opgeroepen wordt. Maar gaandeweg verarmt het werken met de Interactiewijzer bij mij toch te veel, wanneer ik dit niet meer structureel uitwissel met anderen, en/of eens goed opfris en het aanvul zoals met deze cursus.”
 
"De praktische toepasbaarheid in mijn dagelijks handelen maakt deze cursus waardevol."
 
“Het kunnen typeren van een interactie op de mate van dominantie en samenwerking met daarbij handvatten om deze te beïnvloeden is voor alle lagen binnen een organisatie relevant!”
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met cursus coördinator Yara Houtenbrink.