Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Gedragsvragen: analyse en aanpak met Interactiewijzer

Data voorjaar: 25 mei en 15 juni 2018
Tijd: 09.30 tot 17.00 uur
In week 22 en 23 (26 mei -8 juni 2018) dien je tijd te reserveren voor gesprekken met professionele opvoeders en kinderen of jongeren.
 
Data najaar: 28 september en 12 oktober 2018
Tijd: 09.30 tot 17.00 uur
In week 40 (29 september - 5 oktober 2018) dien je tijd te reserveren voor gesprekken met professionele opvoeders en kinderen of jongeren.
 
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 540 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 485 Euro
Accreditatie: NIP K&J/NVO OG , herregistratie. (deze accreditatie geldt ook voor SKJ)
 
 
“Door de cursus ben ik mij er bewust van geworden hoe waardevol het is om door middel van een interactionele benadering het gedrag van een kind of jongere in beeld te brengen en een kind of jongere te begeleiden. In de cursus wordt er dieper ingegaan op de interactiewijzer en de manier hoe dit toegepast kan worden in de praktijk. Het biedt handvatten waar je in de praktijk gelijk mee aan de slag kan." -
Lorette Suelmann, Schoolpsycholoog en oud-cursist Interactiewijzer
 

 

Interactiewijzer

In deze cursus leer je:
  • gedrags- en omgangsproblemen tussen kinderen/jongeren en hun (professionele) opvoeders of begeleiders analyseren in termen van interactiepatronen en de interactionele aanpakprincipes daarvoor
  • omgangsproblemen tussen kinderen/jongeren onderling (m.n. kind <> groep) interactioneel analyseren én aanpakken
  • hoe je na interactionele analyse een handelingsplan kunt opstellen met concrete handelingssuggesties, ontleend aan de interactionele theorie, bestemd voor de begeleidingspraktijk van alledag
  • de interactionele principes tevens toepassen op jouw eigen pedagogische en/of begeleidingsstijl
  • het preventieve programma 'Interactiewijzer voor het Jonge Kind' kennen

In deze cursus staan eigen casuïstiek en eigen professionele (voorkeurs-)rol centraal.

Uit onderzoek in de jeugdzorg en het onderwijs blijkt het belang van een goede werkrelatie voor het uiteindelijke effect van een behandeling of het onderwijsaanbod. Een goede ‘klik’ tussen professionele opvoeder en kind blijkt meestal zelfs belangrijker te zijn dan de gevolgde methodiek. Interactiewijzer onderscheidt zich door de focus op die werkrelaties en interactieproblemen in moeilijke professionele opvoedingssituaties. Hiermee is Interactiewijzer al meer dan twintig jaar een bewezen instrument bij analyse en behandeling van dergelijke opvoedingsproblemen.

Voor wie?

Gedragswetenschappers werkzaam in de (jeugd)zorg of het onderwijs.

Literatuur

Verstegen, R. & Lodewijks, H. (2014): Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties. 9e druk, Assen: Uitgeverij van Gorcum

Accreditatie

K&J NIP / NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratie: 13 punten
 
K&J NIP / NVO Orthopedagoog-Generalist: 23 punten
  • Behandeling: 7 punten
  • Diagnostiek: 5 punten
  • Extra literatuurstudie: 9 punten
  • Opleiding - overige taken: 1punt

 

Docenten

Drs. R. Verstegen en drs. E.G.H.M. Wolters

 

 

Deelnemers over de cursus

“Het gedachtegoed achter Interactiewijzer heeft mij vanaf het begin aangesproken. Het gaat dan om de interactionele benadering in tegenstelling tot het eindeloos doorgaan op kindkenmerken en pogingen tot classificatie hierin. Vooral de dynamische component spreekt mij aan”
 
”Ik zou nog urenlang kunnen luisteren naar de toepassingen in de praktijk zoals dat in de cursus aangeboden werd. Op grond van die interactiewijzer-voorbeelden ben ik zelf ook uitgekomen op hele nieuwe(be)handelingsideeën, die heel goed bleken aan te slaan. Die zou ik uit mezelf anders niet bedacht hebben.”
 
“Bij mijn cases heeft het instrument mij goed geholpen. Vooral bij het systematisch benaderen van de casus. Ik heb anders de neiging om te snel of te veel intuïtief op door mij herkende patronen in te gaan. Wat voor opvoeders geldt, gaat hier ook voor mij op: professioneel handelen is je intuïtie aanscherpen met methodiek en wanneer nodig tegen-intuïtief handelen.“
 
“Ik kende Interactiewijzer al. Zelf denk ik regelmatig te zien hoe probleemgedrag van kinderen door leerkrachten, groepsleiders en soms ook door mezelf opgeroepen wordt. Maar gaandeweg verarmt het werken met de Interactiewijzer bij mij toch te veel, wanneer ik dit niet meer structureel uitwissel met anderen, en/of eens goed opfris en het aanvul zoals met deze cursus.”
 
"De praktische toepasbaarheid in mijn dagelijks handelen maakt deze cursus waardevol."
 
“Het kunnen typeren van een interactie op de mate van dominantie en samenwerking met daarbij handvatten om deze te beïnvloeden is voor alle lagen binnen een schoolorganisatie relevant!”
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Glorie.