Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Gezond Verstand in Onderwijs en Zorg

Nadat je deze deze tweedaagse van RadboudCSW-huisfiloof hebt gevolgd, zul je ervaren dat je:

 • meer inzicht hebt in jouw ‘automatische piloot’ binnen jouw eigen werkdomein
 • weet wanneer je op je automatische piloot kunt vertrouwen, en wanneer je de onderzoekende houding in moet nemen
 • hebt kunnen oefenen in het innemen van de onderzoekende houding
 • met anderen een gedeeld onbegrip kan verkennen

Doelgroep: Er zijn twee edities van deze cursus, allereerst een voor professionals en bestuurders werkzaam in het onderwijs (april): Een tweede editie is speciaal gericht op professionals en bestuurders die werkzaam zijn in de zorg (juni)
Data : 13&14 april 2018; 1&2 juni 2018
Accreditatie: wordt aangevraagd
 

 

Waarom gezond verstand?

Voor de begroting heb je een financieel expert, voor het pesten een pestprotocol, voor het schoonmaken van de wc's een schoonmaakbedrijf, en voor psychische problemen een behandeling. Maar voor die begroting moet je ook met die financieel expert kunnen praten, voor schone WC’s met de schoonmaker en voor een behandeling met de zorgprofessional. Maar wie heb je dan voor dat praten? Daar is geen specialisme voor. Daar zit een interessante ironie: tussen al die specialismen zit iets algemeens, iets alledaags, een vorm van menselijkheid die niet te professionaliseren is. Kunnen uitleggen wat je wil en waarom, dat kun je niet uitbesteden. Maar dat kun je wel leren. 

Hoewel de groei van wetenschappelijke kennis voor een enorme verbetering van het menselijk bestaan heeft gezorgd, heeft die groei ook een keerzijde die zichtbaar wordt in de toenemende specialisatie:

 • Die specialisatie vergroot de afstand tussen leek en deskundige;
 • maakt het domein waarin wij leek zijn steeds groter, en;
 • omdat dat voor ieder van ons in steeds weer andere domeinen geldt, ontstaan voortdurend overal communicatie- en legitimatieproblemen.

Paradoxaal genoeg kunnen we die problemen niet met expertise te lijf. Maar gelukkig wel met gezond verstand – als we dat tenminste weten te ontwikkelen en leren in te zetten. 

Inhoud cursus

Gezond verstand heeft met die zogenaamde ‘soft skills’ te maken, met mens-zijn. En menselijk is, als we het vanuit het dierenrijk bekijken, een kwestie van verstandig zijn. Maar dat verstand moeten we wel gezond blijven inzetten. Precies die combinatie benadrukt het belang van gezond verstand. In het onderwijs: omdat we daar ons verstand ontwikkelen, maar dat steeds meer modelleren alsof het om verwetenschappelijking gaat. In de zorg: omdat we daar onze gezondheid ontwikkelen, maar ook dat steeds meer modelleren alsof het om geneeskundige specialisatie gaat.

In deze cursus gaan we oefenen met gezond verstand in onderwijs en zorg aan de hand van door jou zelf aangedragen kwesties uit de praktijk. Jan Bransen stelt graag prikkelende vragen, waarmee hij jouw ogenschijnlijke professionele vanzelfsprekendheden ter discussie stelt. Wat voor tunnelvisie heb jij op jouw eigen intuïties: die van jouw advocaat of die van de tegenpartij? Is gezond verstand de vriend of de vijand van wetenschap? En is dat wederzijds? Is er in zorg en onderwijs sprake van oprechte samenwerking? En kunnen jouw cliënten/leerlingen dat aan je merken?

Opzet cursus

Tijdens beide dagen zullen de interacties behoorlijk strak ingekaderd kunnen worden aan de hand van de volgende vier kernbegrippen: verwachtingen, emoties, gastvrijheid en omgaan met 'grijs'.

Dag 1

Om gezond verstand te kunnen oefenen, zullen we eerst een door de deelnemers aangedragen heikele kwestie grondig uitdiepen, zodanig dat de deelnemers serieus onder de indruk zijn van de communicatie- en legitimatieproblemen waar zij zich mee geconfronteerd zien. De eerste dag van de cursus wordt in zijn geheel besteed aan het schier onoplosbaar maken van de aangedragen kwestie. Duidelijk zal worden dat het onder ogen komen van een reële conceptuele vraag waarop je geen antwoord hebt een belangrijke eerste stap is in de groei van ons gezonde verstand.

Dag 2

Tijdens de tweede dag verkennen we gezamenlijk verschillende manieren om de kwestie te herconceptualiseren, zodanig dat echte oplossingen denkbaar worden. Aan het eind van de tweede dag zul je in concreto al gefantaseerd hebben over wat een eerste concrete stap in de goede richting is. Maar je zult aan het eind van de tweede dag vooral naar huis gaan met dit besef: de eerste stap is het onder ogen komen van de reële nog niet beantwoorde vraag in haar volle omvang.

Voor wie?

Er zijn twee edities van deze cursus, allereerst een voor professionals en bestuurders werkzaam in het onderwijs (april): 

 • Opleidingsmanagers en -coördinatoren
 • Programmamanagers
 • Directieleden en bestuurders
 • Onderwijsontwikkelaars
 • Onderwijskundigen
 • Beleidsmedewerkers
 • Schoolpsychologen
 • Docenten

Een tweede editie is speciaal gericht op professionals en bestuurders die werkzaam zijn in de zorg (juni)

 • Supervisoren
 • Directieleden en bestuurders
 • Zorgmanagers
 • Psychiaters
 • Postacademische opgeleide psychologen en pedagogen

Onze docent

De training wordt ontwikkeld en verzorgd door prof. dr. Jan Bransen

Literatuur

Jan Bransen – Laat je niets wijsmaken (deelnemers ontvangen dit boek op dag 1)

Accreditatie

Wordt aangevraagd

Tijden: 09.30 tot 17.00 uur
Locatie: Conferentiecentrum Soeterbeeck, Ravenstein
Kosten: €685, Alumni RadboudCSW/RU betalen €615
prijs is incl. overnachting en het boek 'laat je niets wijsmaken' van Jan Bransen

Vragen?

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Sanne Raven.