Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Hoe werk je aan de pedagogische relatie?

'Werken aan de pedagogische relatie gaat over communicatie met cliënten op een gelijkwaardige en respectvolle manier. Weet je dat een groot van onze communicatie non-verbaal is en een kleiner deel gebaseerd is op taal? In deze cursus leer je hoe je non-verbale communicatie kunt gebruiken in het contact met je cliënt en hoe je dit methodisch en therapeutisch kunt inzetten.'
Docente Sonja Graafstal MSc

Deelnemers waarderen deze cursus met een 8.8!

Non-verbale communicatie in de hulpverlening met IMRO Beweging-als-houvast

Heb je in je werk als hulpverlener te maken met volwassenen, jongeren of kinderen met een verstandelijke beperking, leerproblemen, autisme/ASS, ADHD of andere gedragsproblemen en sociaalemotionele problemen? Merk je dat het lastig is om een pedogische relatie met diegene op te bouwen? Of werkt een verbale benadering bij een cliënt niet zoals gehoopt? De IMRO (Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling) methode Beweging-als-houvast biedt een antwoord op bovenstaande vragen. Deze methode leert jou als hulpverlener gebruik te maken van non-verbale communicatie en non-verbale technieken in het contact met je cliënt, om zo de therapeut-cliënt relatie te verbeteren en ontwikkeling van de clïent te stimuleren. We gaan hierbij uit van wederkerigheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid.

Non-verbale communicatie is de basis waar ouders en baby’s gebruik van maken in de preverbale periode. De technieken die ouders en baby’s gebruiken zijn echter ook geschikt voor de hulpverlening. In deze cursus leer je aan de hand van de IMRO methode Beweging-als-houvast hoe jij deze technieken kunt toepassen in een 1-op-1 relatie met je cliënt. Je leert en ervaart hoe je jouw lichaamstaal en bewegingen kunt afstemmen op de cliënt, waardoor er wederkerig contact tussen therapeut en cliënt gaat ontstaan. Vanuit deze wederkerigheid komt de ontwikkeling van een cliënt op gang. Er ontstaat plezier in het contact en vervolgens kan er samen gewerkt worden aan het vergroten van sociale vaardigheden, het verminderen van probleemgedrag of het verwerken van trauma’s.

Het unieke van deze manier van werken is dat de hulpverlener het instrument is van de behandeling. De hulpverlener leert om anders naar gedrag te kijken. Niet alleen naar dat van de cliënt, maar ook naar het eigen gedrag. We vragen bijvoorbeeld van de cursist om zich even op een andere manier te gedragen dan deze van nature gewend is, bijvoorbeeld door sneller of langzamer te bewegen in het contact met de cliënt. Die omslag is niet van de ene op andere dag gedaan.

Docent Linda Reus zegt hierover: “We zijn ons vaak niet bewust van het effect van ons eigen gedrag op de cliënt. Door hier juist bij stil te staan, krijgt de hulpverlener handvatten om het gedrag van de cliënt positief te beïnvloeden. Uit ervaring weten we dat een ogenschijnlijk kleine aanpassing aan de kant van de hulpverlener een enorm verschil kan maken in het gedrag van de cliënt”. In de cursus maak je kennis met de methode Beweging-als-houvast en gaan we met twee bewegingskenmerken aan de slag, namelijk snelheid en richting. Je leert wat we verstaan onder deze kenmerken en hoe je dit kunt gebruiken in het contact met je cliënt. Gedurende vijf maanden word je intensief begeleid. Je krijgt gerichte individuele mondelinge en schriftelijke feedback, zowel van de docenten als van medecursisten. De vaardigheden die je leert kun je zowel in het alledaagse contact met je cliënt als ook therapeutisch toepassen."

De cursus Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit. Na afronding van deze cursus ontvang je een officieel certificaat en ben je bevoegd om IMRO Beweging-als-houvast toe te passen in de praktijk. 

Momenteel werkt docent Sonja Graafstal, MSc aan een proefschrift over Beweging-als-houvast. De verdediging vindt naar verwachting in het najaar van 2023 plaats. Meer weten over de achtergrond en resultaten van deze unieke methodiek? In dit interview met docenten Sonja Graafstal, MSc en dr. Linda Reus lees je er alles over. 

Wat levert het je op?

Na het volgen van de cursus Hoe werk je aan de pedagogische relatie, gebaseerd op Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling:
 • Kun je non-verbale communicatie inzetten als effectieve benadering van je cliënt, met als doel een prettige en wederkerige relatie tussen therapeut en cliënt;
 • Kun je deze non-verbale manier van communiceren analyseren in de interactie met je cliënt;
 • Heb je kennis van het principe van wederzijdse aanpassing;
 • Kun je wederzijdse aanpassing gebruiken in de communicatie met je cliënt aan de hand van de bewegingskenmerken snelheid en richting;
 • Kun je jouw cliënt middels dit principe effectiever behandelen;
 • Heb je nieuwe contacten opgedaan en is je professionele netwerk uitgebreid;
 • Kun je jezelf profileren als postacademisch opgeleide professional, die enkel genoegen neemt met evidence-based conclusies en nooit uitgeleerd is. Ook ná afstuderen.

Voor wie?

Ben jij in het bezit van een hbo of universitair (bachelor of master) diploma en werkzaam in de hulpverlening en/of het onderwijs? En ben je op zoek is naar een andere manier om cliënten te begeleiden, bijvoorbeeld omdat is gebleken dat verbale en cognitieve instructies niet helpen of niet duurzaam zijn? Ben jij bijvoorbeeld werkzaam als:

 • Coach, therapeut, groepsopvoeder, gedragswetenschapper of trainer;
 • Basispsycholoog, gz-psycholoog, toegepast psycholoog, schoolpsycholoog, eerstelijnspsycholoog of kinder- en jeugdpsycholoog; 
 • Orthopedagoog generalist;
 • Docent;
 • Of iemand die wil leren werken met IMRO Beweging-als-houvast?

Dan is de postacademische cursus Hoe werk je aan de pedagogische relatie? echt iets voor jou. Kosten voor de cursus zijn exclusief literatuur. 

Studiebelasting

In vijf maanden tijd word je bijgeschoold tijdens vijf fysieke bijeenkomsten à 7,5 uur, die ieder zijn opgebouwd uit een deel theorie, supervisie en verwerking. In een online omgeving vind je alle artikelen, kennisclips en opdrachten om de stof zelfstandig eigen te maken. De totale studiebelasting inclusief alle bijeenkomsten, voorbereiding en cliëntencontact is circa 75 uur.

Accreditatie

Voor deze cursus wordt accreditatie aangevraagd bij accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) en Register Vaktherapie.

Startdata

Docent: Dr. Linda Reus & Sonja Graafstal MSc (PhD kandidaat)
Kosten: € 1.495,00
Kosten alumni: € 1.345,00
Locatie: Campus Radboud Universiteit
Plaats: Nijmegen

Cursusdata

Vrijdag 1 maart, 5 april, 24 mei, 7 juni en 28 juni 2024 van 10:00 - 16:30 uur.