Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Hoe word ik een betere therapeut? Kortdurend en persoonlijk behandelen

Data: nieuwe data worden z.s.m. bekend gemaakt
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 675 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 610 Euro
Accreditatie: FGzPt en NIP Eerstelijnspsychologie
 
 
Met de komst van de Basis GGZ is er toenemend belangstelling voor kortdurende psychologische behandelingen. Tegelijkertijd is er veel discussie over dat de bestaande behandelprotocollen meer tijd vergen dan beschikbaar is in de BGGZ. Het debat gaat daarmee vaak alleen maar over aantallen minuten of sessies in plaats van dat het gaat over de invulling van die tijd. 
 
Vanuit de wetenschap zijn er vele bevindingen die kunnen helpen om de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk in te vullen en daarbij de cliënt zo veel mogelijk betrokken te krijgen in het eigen veranderingsproces. Er zijn vele effectieve interventies ontwikkeld, maar ze werken niet voor iedereen.
 
Het blijkt een groot verschil te maken wie welke therapie krijgt. Het is dus zaak therapie op maat te bieden. In de meest radicale vorm zelfs een therapie per cliënt per sessie. Hierbij moeten we direct tot de juiste focus en gezamenlijke aanpak komen. Met zo min mogelijk actie van de therapeut, de cliënt tot een maximaal effect in zijn veranderingsproces helpen. Dit vergt dat we anders kijken, denken en handelen in onze consulten.

Doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen deelnemers:
  • gebruik maken van denk- en handelwijzen die therapieresultaten bevorderen en therapieduur verkorten
  • wetenschappelijk gefundeerd optimaal aansluiten bij clienten en hiermee:
    • zelfredzaamheid en zelfregie bevorderen
    • effect van interventies maximaliseren

Doelgroep

De cursus staat open voor behandelaren binnen de BGGZ.  Ook voor behandelaren binnen de SGGZ is de cursus interessant om bijvoorbeeld behandelingen verder te optimaliseren of meer te halen uit consultaties/sessies als hoofdbehandelaar.
 
Deelnemers dienen kennis te hebben van basale technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Accreditatie

  • FGzPt: 9 contacturen
  • NIP Eerstelijnspsychologie: 20 punten

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Sanne Raven.