Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Hoogbegaafdheid in Onderwijs en Zorg

Nadat je deze tweedaagse cursus hebt gevolgd, ben je in staat om de verschillende verschijningsvormen van hoogbegaafdheid te signaleren. Ook bij hoogbegaafde kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen, waarbij signalering minder voor de hand ligt omdat zij prestaties laten zien die je wellicht niet zou verwachten.
 

Data cursussen 2018

  • 28 september en 12 oktober 2018 van 09.30-16.30 uur
Accreditatie: NIP K&J / NVO OG
 
 
Kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen die hoogbegaafd zijn ervaren regelmatig problemen op school, werk of in de omgang met anderen. Zo is bijvoorbeeld het reguliere onderwijsaanbod nog te vaak onvoldoende aangepast aan de behoeften van de hoogbegaafde leerling. Dit leidt in veel gevallen tot problemen zoals verveling, onderprestatie, onaangepast gedrag of depressiviteit. Soms blijft de oorzaak van deze problemen onontdekt, omdat sommige hoogbegaafde kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen niet de prestaties laten zien die je in eerste instantie bij hoogbegaafdheid zou verwachten. 
 
In de tweedaagse cursus Hoogbegaafdheid in onderwijs en zorg leert u over de uiteenlopende manifestaties van hoogbegaafdheid en het diagnosticeren ervan. Daarnaast wordt er onder andere stilgestaan bij mogelijke aanpassingen van het schoolprogramma en psycho-educatie van betrokkenen, zoals ouders en leraren. Verder komt de “dubbel bijzondere leerling” aan bod. Deze kinderen zijn hoogbegaafd, en hebben daarnaast een tweede etiket, zoals ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum.
 
De docent behandelt deze thema’s aan de hand van casussen – bij voorkeur uit de praktijk van de deelnemers zelf – praktische oefeningen en korte theoretische besprekingen. 

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor (school)psychologen en orthopedagogen die in hun dagdagelijkse praktijk te maken hebben met kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen die hoogbegaafd zijn of, ten gevolge van hoogbegaafdheid, tegen problemen aanlopen. Mocht u twijfelen of u tot de doelgroep van deze cursus behoort, mail dan naar Yara Houtenbrink.

Accreditatie

NIP K&J / NVO OG. Herregistratie: 12 pnt.  Opleiding: behandeling 2pnt, diagnostiek 2pnt, overige taken 2 pnt.
 

Locatie en Kosten

Locatie: Vergaderaccommodatie Meneer Vos, Winkelsteegseweg 99, 6534 AP Nijmegen
Kosten: 485 euro, met Alumnikorting 436,50 euro

Docenten

Een van de docenten van de cursus is dr. Lianne Hoogeveen, zij is GZ-psycholoog. Zij is als universitair docent en hoofdopleider betrokken bij initieel en postacademisch onderwijs. Onder meer bij de opleiding tot ‘ECHA-Specialist in Gifted Education’ en de opleiding Schoolpsycholoog bij de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
 
 
Sven Mathijssen is één van de docenten. Hij is ontwikkelingspsycholoog bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek en docent bij de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education van de Radboud Universiteit. Sven doet naast zijn werkzaamheden promotieonderzoek naar de menstekeningen van hoogbegaafde kinderen bij Tilburg University.
 
 
 
Ook drs. Mariska Poelman zal een dagdeel verzorgen, zij is GZ-psycholoog en als zodanig werkzaam bij CBO Talent Development. Hier adviseert en begeleidt ze kinderen, adolescenten en volwassenen met vragen rondom (hoog)begaafdheid. Daarnaast geeft ze regelmatig presentaties in binnen- en buitenland en is ze docent bij de opleiding tot ‘ECHA-Specialist in Gifted Education’ van de Radboud universiteit Nijmegen.

 

Extra informatie

  • De cursus van 28 september en 12 oktober wordt door Mariska Poelman (dag 1) en Lianne Hoogeveen (dag 2) gegeven. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yara Houtenbrink.