Hoogbegaafdheid in Onderwijs en Zorg 2018

Data 2-daagse cursus: 6 en 20 april 2018 van 09.30-16.30 uur
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Kosten: 485 euro
Accreditatie: NIP K&J / NVO OG
 
 
Kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen die hoogbegaafd zijn ervaren regelmatig problemen op school, werk of in de omgang met anderen. Zo is bijvoorbeeld het reguliere onderwijsaanbod nog te vaak onvoldoende aangepast aan de behoeften van de hoogbegaafde leerling. Dit leidt in veel gevallen tot problemen zoals verveling, onderprestatie, onaangepast gedrag of depressiviteit. Soms blijft de oorzaak van deze problemen onontdekt, omdat sommige hoogbegaafde kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen niet de prestaties laten zien die je in eerste instantie bij hoogbegaafdheid zou verwachten. 
 
In de tweedaagse cursus Hoogbegaafdheid in onderwijs en zorg leert u over de uiteenlopende manifestaties van hoogbegaafdheid en het diagnosticeren ervan. Daarnaast wordt er onder andere stilgestaan bij mogelijke aanpassingen van het schoolprogramma en psycho-educatie van betrokkenen, zoals ouders en leraren. Verder komt de “dubbel bijzondere leerling” aan bod. Deze kinderen zijn hoogbegaafd, en hebben daarnaast een tweede etiket, zoals ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum.
 
De docent behandelt deze thema’s aan de hand van casussen – bij voorkeur uit de praktijk van de deelnemers zelf – praktische oefeningen en korte theoretische besprekingen. 

Doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om: 
  • De verschillende verschijningsvormen van hoogbegaafdheid bij zowel kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen te signaleren.
  • Na signalering deze groep handvatten te bieden die hen helpt op een adequate manier met hoogbegaafdheid om te gaan.

Docent

De docent van de cursus is dr. Lianne Hoogeveen. Zij is als universitair docent en hoofdopleider betrokken bij initieel en postacademisch onderwijs. Onder meer bij de opleiding tot ‘ECHA-Specialist in Gifted Education’ en de opleiding Schoolpsycholoog bij de Radboud Universiteit Nijmegen en de Master School Psychology van de Universiteit Leiden. Zij is gz-psychoog.

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor (school)psychologen en orthopedagogen die in hun dagdagelijkse praktijk te maken hebben met kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen die hoogbegaafd zijn of, ten gevolge van hoogbegaafdheid, tegen problemen aanlopen. Mocht u twijfelen of u tot de doelgroep van deze curus behoort, mail dan naar Yara Houtenbrink.

Accreditatie

NIP K&J / NVO OG. Herregistratie: 12 pnt.  Opleiding: behandeling 2pnt, diagnostiek 2pnt, overige taken 2 pnt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yara Houtenbrink.