Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

InteractieMethodiek voor Relationele Ontwikkeling: een EBL-benadering

Data: start 9 mei 2018. Scroll naar beneden voor alle data
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 1.995 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 1.895 Euro
Accreditatie: wordt aangevraagd bij NIP K&J/NVO OG
 
 
Loopt u er ook wel eens tegenaan dat een behandeling  door middel van een cognitieve of verbale aanpak niet het gewenste resultaat oplevert? Wilt u een andere effectieve manier van communiceren leren gebruiken waarmee u ontwikkeling stimuleert en/of gedragsverandering teweegbrengt bij uw cliënt? 
 
Tijdens deze cursus leert u een InteractieMethodiek te gebruiken. Met behulp van het principe van wederzijdse aanpassing en het bewust aanpassen van uw bewegingspatroon aan het bewegingspatroon van uw cliënt, stimuleert u ontwikkeling bij uw cliënt. 
 
De methodiek is bij uitstek geschikt voor kinderen en volwassenen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen op het gebied van hechting, contact of communicatie. 
 
"Ik heb geleerd op een zeer precieze en objectieve manier, die verstaanbaar is voor ouders en andere hulpverleners binnen de jeugdhulpverlening, te verwoorden wat ik zie en doe om aan een doelstelling te werken." - Henrieke van de Voort, vaktherapeut

Doelstelling

  • U wordt bewust van communicatie middels bewegingen en vocalisaties
  • U wordt bewust van het principe van wederzijdse aanpassing
  • U leert de communicatie door bewegingen en vocalisaties te analyseren met behulp van een analyseschema
  • U leert hoe u uw eigen manier van bewegen en vocaliseren kunt aanpassen aan het bewegingspatroon van uw cliënt

Doelgroep

Pedagogen en psychologen die naast verbale communicatie de Emerging Body Language methodiek willen leren gebruiken.

Docenten

Linda Reus PhD en Sonja Graafstal MSc. verzorgen de cursus.

Opzet

De cursus bestaat uit 9 hoorcolleges van 1,5 uur en 9 werkgroepen 2 uur.
 
Tijdens de hoorcolleges krijgt u inzicht in de verschillende bewegingskenmerken en komen de theoretische achtergronden aan bod.
 
In de werkgroepen staat uw contact met een cliënt centraal. Aan de hand van video-opnames bespreken de docenten met u hoe u uw eigen bewegingspatroon kunt aanpassen in relatie tot die van uw cliënt om ontwikkeling te stimuleren. Voor het maken van video-opnames dient u schriftelijke toestemming aan uw cliënt en eventueel wettelijke vertegenwoordiger te vragen. 

Data

9 en 23 mei 2018
6 en 20 juni 2018
4 juli 2018
5 en 19 september 2018
3 en 24 oktober 2018
7 en 21 november 2018
12 en 19 december 2018
9 en 23 januari 2019
6 en 27 februari 2019
6 maart 2019

Vind hier de inhoud en tijden van de hoor- en werkcolleges.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J/NVO OG.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Raven.