Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Interactiemethodiek voor Relationele Ontwikkeling (IMRO)

Een Emerging Body Language-benadering

Na het volgen van deze cursus:
  • ben je bekwaam in een effectieve niet verbale manier van communiceren;
  • kun je deze niet verbale manier van commniceren analyseren bij je cliënt;
  • heb je kennis van het principe van wederzijdse aanpassing;
  • kun je wederzijdse aanpassing gebruiken in de communicatie met je cliënt;
  • kun je jouw cliënt middels dit principe effectiever behandelen.
Start: nieuwe data volgen voor 2019
Accreditatie: NIP K&J/NVO OG
 

Onze cursus

Behandelingen bij cliënten hebben niet altijd het resultaat dat je vooraf had gewenst. Soms komt dit doordat de cognitieve of verbale aanpak niet aansluit op de behoeften van de cliënt. Middels de Interactiemethodiek voor Relationele Ontwikkeling (IMRO) kunnen pedagogen en psychologen hun manier van communiceren aanpassen aan de bewegingen en vocalisaties van de cliënt. Door te leren hoe je gebruik maakt van dit principe van wederzijdse aanpassing, kun je in de toekomst jouw cliënten een effectievere en prettigere behandeling bieden.
 
De cursus is uniek in zijn benadering, aangezien de nieuwste wetenschappelijke inzichten worden gecombineerd met de uitvoering in de praktijk. Gedurende een periode van 9 maanden krijgt de professional intensieve begeleiding om zich de methodiek eigen te maken. Dit gebeurt door middel van persoonlijke mondelinge en schriftelijke feedback. Daarnaast krijgt de cursist de wetenschappelijke onderbouwing aangereikt middels hoorcolleges, waarin wederom de theorie en de praktijk hand in hand gaan. De docenten zijn specialisten op dit terrein en zien ernaar uit om hun expertise met professionals te delen en samen de hulpverlening vorm te geven.

Programma

De cursus bestaat uit 9 hoorcolleges van ieder 1,5 uur en 9 supervisiebijeenkomsten, van ieder 2 uur. In de hoorcolleges doe je kennis op van verschillende bewegingskenmerken en wordt de achtergrond van de Interactiemethodiek uitgelegd. Waar de hoorcolleges een theoretisch karakter hebben, zijn de supervisiebijeenkomsten praktischer ingesteld. Jouw contact met de cliënt staat dan centraal. Iedere week bespreek je in een kleinschalig gezelschap jouw voortgang. Dit doe je door te reflecteren op jouw eigen handelen aan de hand van een korte video die jij zelf wekelijks aanlevert*. Door het intensieve een-op-een karakter van deze cursus leer je in een jaar tijd de fijne kneepjes hoe jij jouw bewegingspatroon kunt aanpassen op dat van jouw cliënt, om ontwikkeling te stimuleren. Vind hier de inhoud en tijden van de hoor- en supervisiebijeenkomsten.
 
*Voor het maken van video-opnames dien je schriftelijke toestemming aan de cliënt en eventueel wettelijke vertegenwoordiger te vragen.

Jouw docenten

Samen verzorgen dr. Linda Reus en MSc. Sonja Graafstal de cursus. 
 
 
 
Al in haar opleiding aan de Radboud Universiteit kwam Linda Reus in aanraking met Emerging Body Language (EBL). Sinds haar promotie in 2014 is zij coördinator van het vak Beroepsvaardigheden voor Relationele ontwikkeling, die gebaseerd is op de EBL-methodiek. Haar kennis over EBL en de Interactiemethodiek staat buiten kijf. Evenals haar deskundigheid, maakt haar jarenlange ervaring in het lesgeven Linda een prettige docent om de Interactiemethodiek van te leren. 
 
 
 

 

Meer over Sonja.
Net als Linda Reus gaat de ervaring van Sonja met de EBL-methodiek ver terug. Tijdens haar opleiding Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit kwam Sonja voor het eerst in aanraking met Emerging Body Language. Haar fascinatie voor de methodiek deelt zij graag met andere geïnteresseerden. Zo schreef Sonja onlangs een artikel over lichaamstaal voor onze nieuwsbrief. Evenals Linda heeft Sonja al jarenlang ervaring in het lesgeven. Haar ervaring en specialistische kennis maakt ons enthousiast om Sonja in ons team te hebben. 

 

Voor wie?

De cursus is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn in de hulpverlening zoals pedagogen, psychologen, therapeuten en groepsopvoeders. Een afgeronde HBO-opleiding is minimaal vereist.

Accreditatie

De cursus is geacccrediteerd door NIP K&J/NVO OG.

Data, locatie en kosten

Data: nieuwe data voor 2019 worden bekend gemaakt
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Toernooiveld 5, Nijmegen.
Kosten: 1.995 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 1.895 Euro.

Heb je vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cursuscoördinator Sanne Raven.
 

Vind hier de inhoud en tijden van de hoorcolleges en supervisiebijeenkomsten.