Interactiewijzer

Data tweedaagse cursus: 12 en 26 januari 2018
Let op: in week 3 (15-19 januari) moet tijd gereserveerd worden om gesprekken in te plannen met professionele opvoeders en kind/of jongere(n)
Tijd: 09.30 tot 17.00 uur
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 540 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 485 Euro
Accreditatie: wordt aangevraagd bij NIP K&J/NVO OG (deze accreditatie geldt ook voor SKJ)
 
 
“Door de cursus ben ik mij er bewust van geworden hoe waardevol het is om door middel van een interactionele benadering het gedrag van een kind of jongere in beeld te brengen en een kind of jongere te begeleiden. In de cursus wordt er dieper ingegaan op de interactiewijzer en de manier hoe dit toegepast kan worden in de praktijk. Het biedt handvatten waar je in de praktijk gelijk mee aan de slag kan." - Lorette Suelmann, Schoolpsycholoog en oud-cursist Interactiewijzer
 

"Deze cursus voorziet je van praktische handvatten voor het begeleiden van leerkrachten door heel concreet de focus te leggen op de interactie tussen de leerkracht en een specifieke leerling en de klas."- Marika de Boo, Schoolpsycholoog en oud-cursist Interactiewijzer

Interactiewijzer

Uit steeds meer onderzoek in zowel jeugdzorg als onderwijs blijkt het belang van een goede werkrelatie voor het uiteindelijke effect van een behandeling of het onderwijsaanbod. Een goede ‘klik’ tussen professionele opvoeder en kind blijkt meestal zelfs belangrijker te zijn dan de gevolgde methodiek. Interactiewijzer onderscheidt zich door haar focus op die werkrelaties en interactieproblemen in moeilijke professionele opvoedingssituaties. Hiermee is Interactiewijzer al meer dan twintig jaar een bewezen instrument bij analyse en behandeling van dergelijke opvoedingsproblemen.
 
De auteurs van Interactiewijzer bieden een inspirerende cursus van 4 dagdelen aan voor gedragswetenschappers, waarbij veel nadruk zal liggen op de praktische toepassing van Interactiewijzer binnen het onderwijs en de jeugdzorg. Eigen casuïstiek en eigen professionele (voorkeurs-)rol in lastige interactiesituaties staan hierbij centraal.
 

Doelstelling

Tijdens de cursus Interactiewijzer:
  • Leert u gedrags- en omgangsproblemen tussen kinderen/jongeren en hun (professionele) opvoeders of begeleiders analyseren in termen van interactiepatronen en de interactionele aanpakprincipes daarvoor
  • Leert u omgangsproblemen tussen kinderen/jongeren onderling (m.n. kind <> groep) interactioneel analyseren én aanpakken
  • Leert u hoe u na interactionele analyse een handelingsplan kunt opstellen met concrete handelingssuggesties, ontleend aan de interactionele theorie, bestemd voor de begeleidingspraktijk van alledag
  • Leert u de interactionele principes tevens toepassen op uw eigen pedagogische en/of begeleidingsstijl
  • Doet u kennis op over het preventieve programma 'Interactiewijzer voor het Jonge Kind'
 

Docenten

Drs. R. Verstegen en drs. E.G.H.M. Wolters
 

Doelgroep

Gedragswetenschappers werkzaam in het onderwijs of de (jeugd)zorg
 

Literatuur

Verstegen, R. & Lodewijks, H. (2014): Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties. 9e druk, Assen: Uitgeverij van Gorcum
 

Accreditatie

Accreditatie aangevraagd bij NIP K&J/NVO OG OG (deze accreditatie geldt ook voor SKJ)
 

Deelnemers over de cursus

“Het gedachtegoed achter Interactiewijzer heeft mij vanaf het begin aangesproken. Het gaat dan om de interactionele benadering in tegenstelling tot het eindeloos doorgaan op kindkenmerken en pogingen tot classificatie hierin. Vooral de dynamische component spreekt mij aan”
 
”Ik zou nog urenlang kunnen luisteren naar de toepassingen in de praktijk zoals dat in de cursus aangeboden werd. Op grond van die interactiewijzer-voorbeelden ben ik zelf ook uitgekomen op hele nieuwe(be)handelingsideeën, die heel goed bleken aan te slaan. Die zou ik uit mezelf anders niet bedacht hebben.”
 
“Bij mijn cases heeft het instrument mij goed geholpen. Vooral bij het systematisch benaderen van de casus. Ik heb anders de neiging om te snel of te veel intuïtief op door mij herkende patronen in te gaan. Wat voor opvoeders geldt, gaat hier ook voor mij op: professioneel handelen is je intuïtie aanscherpen met methodiek en wanneer nodig tegen-intuïtief handelen.“
 
“Ik kende Interactiewijzer al. Zelf denk ik regelmatig te zien hoe probleemgedrag van kinderen door leerkrachten, groepsleiders en soms ook door mezelf opgeroepen wordt. Maar gaandeweg verarmt het werken met de Interactiewijzer bij mij toch te veel, wanneer ik dit niet meer structureel uitwissel met anderen, en/of eens goed opfris en het aanvul zoals met deze cursus.”
 
"Hele waardevolle manier om het gesprek aan te gaan over relatie leerkracht en leerling."
 
"De praktische toepasbaarheid in mijn dagelijks handelen maakt deze cursus waardevol."
 
“Het kunnen typeren van een interactie op de mate van dominantie en samenwerking met daarbij handvatten om deze te beïnvloeden is voor alle lagen binnen een schoolorganisatie relevant!”
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Glorie.