Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Kortdurende psychodynamische psychotherapie

In deze cursus oefen je uitgebreid de specifieke houdingsaspecten en de werkwijze van de psychodynamische psychotherapie. Ook komen psychodiagnostiek en indicatiestelling, het formuleren van behandelingsdoelstellingen bij gedifferentieerde psychopathologie en procesbewaking aan de orde.

Doelstelling

Na deze module ben je in staat tot: 
  • het begrijpen en gebruiken van basale en fundamentele psychoanalytische termen zoals weerstand, positieve overdracht, negatieve overdracht, positieve tegenoverdracht, negatieve tegenoverdracht, superego, intrapsychische architectuur, primitieve en ontwikkelde afweermechanismen
  • het opzoeken, lezen, begrijpen en hanteren van cruciale inzichten uit de psychoanalytische psychopathologie
  • zelfstandig reflecteren over de theorie en praktijk van de psychodynamische psychotherapie en haar plaatsbepaling te midden van andere therapeutische referentiekaders
  • het bepalen van een gerichte indicatiestelling en psychodiagnostiek of en wanneer psychodynamische psychotherapie wenselijk en geïndiceerd is
  • het gebruik van methoden uit de psychodynamische grondhoudingen: afweer onderkennen,  confrontatie, interpretatie en spiegelen
  • het gecombineerd gebruik van cognitieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie en op emotie gerichte technieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie  
  • kritisch reflecteren over de eigen competenties en valkuilen aangaande een psychodynamische psychotherapeutische behandeling en daarover mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren
     

INTERESSEFORMULIER

Onze docent

Prof. dr. Jan Derksen

Voor wie?

Psychotherapeuten en klinisch psychologen

Data, kosten en locatie

Data: Nog onbekend
Tijd: 09.30 - 17.00 uur 
Kosten: 1.020 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 920 Euro
Accreditatie: wordt aangevraagd bij FGzPt
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Toernooiveld 5, Nijmegen

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met de cursuscoördinator Yara Houtenbrink.