Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP)

Data, kosten en locatie

Data: vrijdag 27 september 2019, 1 november 2019, 29 november 2019 en 13 december 2019
Tijd: 09.30 - 17.00 uur 
Kosten: 1.020 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 920 Euro
Accreditatie: wordt aangevraagd bij FGzPt
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Toernooiveld 5, Nijmegen
 
 

De module Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP) is een evidence based psychotherapie. In Nederland is ze opgenomen in het vergoedingenpakket van ziektekosten verzekeraars. Deze psychoanalytische variant is veelvuldig van effectonderzoek voorzien. De cursisten worden opgeleid tot het gebruik van technieken uit de psychodynamische psychotherapieën. Dit zal worden bereikt door uitgebreid te oefenen met zowel de specifieke houdingsaspecten, als de werkwijze van de psychodynamische psychotherapie. Voorts ligt een accent op training van de techniek door middel van het geven van feedback in de groep op door de cursist ingebrachte audio of video fragmenten waarin ze met een cliënt werken. Daarbij is er expliciet aandacht voor integratie van kennis en vaardigheden uit de verschillende hoofdstromingen van de psychodynamische psychotherapie en andere psychotherapeutische referentiekaders.

Hierdoor kan de cursist komen tot een eigen wijze van werken waarin eerder genoemde aspecten geïntegreerd worden.

Naast bovengenoemde houdingsaspecten zijn ook psychodiagnostiek en indicatiestelling, het formuleren van behandelingsdoelstellingen bij gedifferentieerde psychopathologie en procesbewaking belangrijke onderdelen van deze psychodynamische psychotherapie cursus.

Doelstelling

Na deze module ben je in staat tot: 
  • het begrijpen en gebruiken van basale en fundamentele psychoanalytische termen zoals weerstand, positieve overdracht, negatieve overdracht, positieve tegenoverdracht, negatieve tegenoverdracht, superego, intrapsychische architectuur, primitieve en ontwikkelde afweermechanismen
  • het opzoeken, lezen, begrijpen en hanteren van cruciale inzichten uit de psychoanalytische psychopathologie
  • zelfstandig reflecteren over de theorie en praktijk van de psychodynamische psychotherapie en haar plaatsbepaling te midden van andere therapeutische referentiekaders
  • het bepalen van een gerichte indicatiestelling en psychodiagnostiek of en wanneer psychodynamische psychotherapie wenselijk en geïndiceerd is
  • het gebruik van methoden uit de psychodynamische grondhoudingen: afweer onderkennen,  confrontatie, interpretatie en spiegelen
  • het gecombineerd gebruik van cognitieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie en op emotie gerichte technieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie  
  • kritisch reflecteren over de eigen competenties en valkuilen aangaande een psychodynamische psychotherapeutische behandeling en daarover mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren
     

Onze docent

Prof. dr. Jan Derksen

Voor wie?

De cursus staat open voor klinisch psychologen, psychotherapeuten of in opleiding daartoe.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met de cursuscoördinator Yara Houtenbrink.