Meet the Expert sessie voor supervisoren - thema: LVB

Startdata: 
29 maart 2019
Tijd: 
9.00-16.00
Locatie: 
Toernooiveld 5, Nijmegen
Duur: 
6 uren
Kosten: 
€ 150,00
Kosten Alumni: 
€ 150,00
Kosten Studenten: 
€ 150,00
Accreditatie: 
FGzPt

Wat levert het u op?

Na afloop van de Meet the Expert sessie:

  • Bent u beter in staat om een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid te herkennen en te classificeren volgens de DSM-5
  • Weet u beter welke kenmerken typisch zijn voor LVB, wat de overlap en het onderscheid is met verschillende stoornissen en hoe u met de specifieke kenmerken rekening dient te houden in de behandeling
  • Bent u beter in staat uw supervisanten bij de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling te begeleiden.

 

In de DSM-5 is de classificatie van een verstandelijke beperking veranderd waarbij de nadruk is komen te liggen op het adaptieve functioneren in plaats van de uitslag van een IQ-test. Voor de classificatie 'zwakbegaafdheid' bestaan helemaal geen (IQ-)criteria meer. In de expertmeeting wordt ingegaan op het herkennen van een LVB (en zwakbegaafdheid) en wat mensen met een LVB doen om kun handicap te camoufleren. U leert om welke redenen mensen (tijdelijk) op LVB-niveau kunnen functioneren, op welke manier u een LVB kunt classificeren, welke testinstrumenten daarvoor wel en niet geschikt zijn (of in de maak) en welke  testinstrumenten geschikt zijn om een sterkte- zwakteanalyse te maken bij uitgebreidere testdiagnostiek. Ook wordt stilgestaan bij de gevolgen van een LVB op het functioneren, de invloed van de omgeving en de differentiaaldiagnostiek met persoonlijkheidsstoornissen, autisme, ADHD en psychose.

In het interactieve gedeelte kan ruimte zijn voor het inbrengen van cases. Vanwege de planning van de dag wordt u uitgenodigd om vragen vooraf te stellen en/of een casus met vragen erbij aan te leveren. De inhoud van een casus kan gaan over diagnostiek, maar ook over een vastgelopen behandeling of andere behandelvragen.

Spreker

Drs. F. Jonker, GZ-psycholoog i.o.t. specialist en promovenda op de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking. Femke is tevens cognitief gedragstherapeut en pro Justitiarapporteur. Zij heeft 12 jaar als behandelaar en inhoudelijk manager bij Wier gewerkt: een specialistische afdeling voor diagnostiek en behandeling voor cliënten met SGLVG problematiek (leerproblemen en ernstige gedragsproblemen.