Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Meet the Expert sessie voor supervisoren: wegens succes nogmaals aangeboden

Datum: 15 juni 2018
Tijd: 9.00 tot 16.00 uur
Kosten: 150 Euro
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
 

Tijdens deze Meet the Expert sessie zal Drs. Wim Snellen een workshop verzorgen over Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek. Het doel van de dag is de deelnemer in staat te stellen de toegevoegde waarde in te schatten van het inzetten van persoonlijkheidsdiagnostische instrumenten in de individuele geestelijke gezondheidszorg. 
 

MELD JE HIER AAN

Wegens succes wordt deze sessie nogmaals aangeboden op 15 juni. Meld je snel aan via bovenstaande link!

Het ontwikkelen en toepassen van psychodiagnostische instrumenten in de klinische praktijk, ook als onderdeel van de klinisch psychologische beroepsuitoefening en identiteit, neemt wederom een hoge vlucht, ook internationaal. Zeker nu ook de kritiek op het DSM classificatiesysteem toeneemt. Dit systeem vervuilt immers onze blik op de wijze waarop de zorg in de GGZ het beste kan worden georganiseerd en draagt niets bij aan zicht op een indicatie voor de individuele behandeling en het algemene behandelbeleid. Bij een goede indicatiestelling is de zorg veel efficiënter en goedkoper in te richten. Ook kan aan de psychische noden van de individuele patiënt/cliënt meer recht worden gedaan. Het voorkomt over- en onderhandeling en helpt de behandelaar te focussen op het juiste psychische functioneringsniveau. Het inzetten van psychodiagnostische instrumenten, waaronder persoonlijkheidsonderzoek, is hierbij helpend. Naast de ontwikkeling van allerlei nieuwe methoden en technieken vindt ook verdieping plaats van al bestaande instrumenten ten behoeve van toepassing in het individuele geval. Van een nomothetische benaderingswijze naar de ideografie, van de grote correlaties naar de individuele betekenisverlening, van de platte scores naar de contextuele interpretatie. 

Spreker

Drs. Wim Snellen, klinisch psycholoog en auteur "Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk" Uitgeverij: BSL Houten, 2018 

Voor wie?

Supervisoren psychologische diagnostiek van de GZ- en KP-opleiding
Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd door het inbrengen van eigen casuistiek.

Wat levert het u op?

Na afloop van de Meet the Expert sessie:
  • bent u beter in staat de toegevoegde waarde van het inzetten van persoonlijkheidsdiagnostische instrumenten in de individuele geestelijke gezondheidszorg in te schatten
  • heeft u meer inzicht in de vaardigheden die GZ en klinisch psychologen in opleiding en nu ook psychotherapeuten op dit gebied aangeleerd krijgen.

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door de FGzPt.

Programma

In de ochtend komen uw vragen, dilemma's en discussiepunten als supervisor van de nieuwe generatie BIG psychologen in interactieve vorm aan de orde. Er is ruimte voor allerlei klinische, theoretische, technische uitstapjes naast een korte inleiding over de uitgangspunten van de DTP methode: D(dynamische)T(theoriegestuurde) P(profielinterpretatie) van allerlei klassieke diagnostische instrumenten (o.a. de MMPI, NVM/NKPV, NPV, SIPP, DAPP, UCL).

De hele middag komen door uzelf ingebrachte casussen aan bod [2 a 3 waarover vragenbestaan zoals therapieresistentie, complex, discussie in team, problemen tijdens de behandeling, bestaande uit een aantal vragenlijsten waaronder MMPI/NVM (of NKPV), andere vragenlijsten (klacht, syndroom, coping, zelfbeeld, enz.) en indien mogelijk projectieve technieken (TAT, ZAT).  (Semi-)gestructureerde interviews zijn meer dan welkom. Uiteraard kunnen de casussen door anderen zijn uitgevoerd, als er maar achtergrondinformatie bekend is evenals observatiegegevens en proces tijdens de behandeling]. Zij dienen tot doel om gezamenlijk na te denken en te discussiëren, vooral over de meeste wenselijke behandelindicatie op grond van de resultaten.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Yara Houtenbrink.