Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Meet the expert sessie Diagnostiek van gehechtheid (online)

“… the kinds of experiences a person has, especially during childhood, greatly affect … whether he expects later to find a secure personal base, or not"
Bowlby, 1979

Startdata: 
25 juni 2021
Tijd: 
10:00 - 17:00
Locatie: 
Online
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
Dr. Mr. E. van Ee
Duur: 
6 uren
Kosten: 
€ 275,00
Kosten Alumni: 
€ 250,00
Accreditatie: 
FGzPT (6 punten)

Bowlby (1973), grondlegger van de hechtingstheorie, stelde dat, met de leeftijd en cognitieve ontwikkeling, sensomotorische representaties van hechtingservaringen aanleiding geven tot geïnternaliseerde mentale representaties: werkmodellen van de wereld en de belangrijke personen daarin. Volwassen hechtingsrepresentaties zijn daarmee een gids voor de relaties met belangrijke anderen zoals partner, kinderen en therapeut. In het kader van psychotherapie is het behulpzaam om deze hechtingsrepresentaties inzichtelijk en onderdeel van de behandeling van psychopathologie te maken. In deze ‘meet the expert’ kijken wij aan de hand van filmmateriaal naar diagnostiek van hechting vanuit een levensloopperspectief om relationele patronen binnen en buiten de behandelkamer beter te begrijpen. We evalueren en oefenen met verschillende instrumenten om hechtingsrepresentaties in kaart te brengen: het gehechtheidsbiografische interview (GBI) als de gouden standaard, secure base scriptedness als compromis tussen het GBI en vragenlijsten, en verschillende vragenlijsten. Tenslotte vertalen we deze inzichten naar de dagelijkse klinische procesdiagnostiek in de behandelkamer.

Voor wie?

De meet the expert sessies zijn toegankelijk voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en Klinisch (neuro) psychologen.

Wat levert het je op?

Na afloop van de cursus/bijeenkomst is de cursist in staat om….

  • Diagnostiek van gehechtheid vanuit levensloopperspectief te beschouwen
  • Verschillende vormen van hechtingsdiagnostiek te hanteren
  • Theoretische kaders van hechtingsdiagnostiek te vertalen naar klinische procesdiagnostiek

Meer weten?

Wil je meer weten over het cursusprogramma, de accreditatiepunten, de docent en meer?

Mail naar cursus coördinator y.houtenbrink@ru.nl.

Wil je deelnemen aan de cursus? Meld je dan online aan via de bovenstaande aanmeld-knop.