Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Meet the expert sessie Diagnostiek van gehechtheid

“… the kinds of experiences a person has, especially during childhood, greatly affect … whether he expects later to find a secure personal base, or not"
Bowlby, 1979

Bowlby (1973), grondlegger van de hechtingstheorie, stelde dat, met de leeftijd en cognitieve ontwikkeling, sensomotorische representaties van hechtingservaringen aanleiding geven tot geïnternaliseerde mentale representaties: werkmodellen van de wereld en de belangrijke personen daarin. Volwassen hechtingsrepresentaties zijn daarmee een gids voor de relaties met belangrijke anderen zoals partner, kinderen en therapeut. In het kader van psychotherapie is het behulpzaam om deze hechtingsrepresentaties inzichtelijk en onderdeel van de behandeling van psychopathologie te maken.

In deze ‘meet the expert’ kijken wij aan de hand van filmmateriaal naar diagnostiek van hechting vanuit een levensloopperspectief om relationele patronen binnen en buiten de behandelkamer beter te begrijpen. We evalueren en oefenen met verschillende instrumenten om hechtingsrepresentaties in kaart te brengen: het gehechtheidsbiografische interview (GBI) als de gouden standaard, secure base scriptedness als compromis tussen het GBI en vragenlijsten, en verschillende vragenlijsten. Tenslotte vertalen we deze inzichten naar de dagelijkse klinische procesdiagnostiek in de behandelkamer

Voor wie?

Ben jij in het bezit van een hbo of universitair (bachelor of master) diploma? En ben je werkzaam als GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro) psycholoog? Dan is de postacademische sessie ‘Diagnostiek van gehechtheid’ echt iets voor jou. 

Wat levert het je op?

Na afloop van de cursus/bijeenkomst is de cursist in staat om:

  • Diagnostiek van gehechtheid vanuit levensloopperspectief te beschouwen
  • Verschillende vormen van hechtingsdiagnostiek te hanteren
  • Theoretische kaders van hechtingsdiagnostiek te vertalen naar klinische procesdiagnostiek
  • jezelf te profileren als post-academisch opgeleide professional, die enkel genoegen neemt met evidence-based conclusies en nooit uitgeleerd is. Ook ná afstuderen.

Studiebelasting

In een fysieke bijeenkomst van 6 uur word je bijgeschoold. In een online omgeving vind je relevante artikelen en opdrachten om de stof zelfstandig eigen te maken. De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer 2 uur. De totale studiebelasting is circa 8 uur. 

Kosten

Alumni krijgen 10% korting. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Wist je dat je voor deze cursus gebruik kunt maken van het STAP-budget? Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan. Let op: de deadline voor het aanvragen van het STAP-budget is uiterlijk twee werkdagen vóór het openen van het eerstvolgende tijdvak. 

Accreditatie

De Meet the Expert sessie Diagnostiek van gehechtheid is geaccrediteerd door de FGzPt (6 punten).

Startdata

Docent: Prof. dr. mr. Elisa van Ee
Kosten: € 302,50
Kosten alumni: € 275,00
Locatie: Campus Radboud Universiteit
Plaats: Nijmegen

Data

Vrijdag 6 oktober 2023 van 09.30 tot 17.00 uur