Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Neuropsychotherapie

Data: 25 oktober, 8 november, 22 november en 6 december 
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 1.020 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 920 Euro
Accreditatie: wordt aangevraagd bij FGzPt
 
 
Individuele behandeldoelen, cognitieve stoornissen en de behandelrationale van de psychotherapeutische referentiekaders geven richting aan de invulling van neuropsychotherapie. Deze eclectische benadering heeft grote veranderingen in de behandeling van mensen met hersenletsel veroorzaakt: steeds vaker wordt het hersen-gedragmodel over de individuele consequenties van hersenaandoeningen als leidend beschouwd.
 
Tijdens deze cursus gaat u dieper in op de behandeling van emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenaandoeningen, waardoor het functioneren, de positie en de rol van hersenletselpatiënten in de samenleving zijn veranderd:
 • angst en stemmingsproblemen
 • agressief gedrag
 • seksuele problemen
 • veranderde sociale vaardigheden
Ook komen de specifieke aspecten van behandelmethodieken voor mensen met hersenaandoeningen aan bod, zoals:
 • cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • ACT
 • oplossingsgerichte therapie
 • systeemtherapeutische benaderingen
Daarnaast komen meer neuropsychologische behandelingen voor cognitieve beperkingen aan de orde, zoals:
 • geheugenstoornissen
 • executieve functiestoornissen
 • mentale vermoeidheid  

Doelstelling

Na deze module bent u in staat om een meer individuele neuropsychotherapeutische en neuropsychologische behandeling te indiceren en te geven aan mensen met cognitieve en gedrags- en emotionele problemen ten gevolge van een hersenaandoening.

Docent

De docenten van de cursus zijn:
 • dr. Marc Hendriks (hoofddocent)
 • prof. dr. Rudolf Ponds 
 • drs. Peter Smits 
 • drs. Niels Farenhorst 
 • prof. dr. Luciano Fasotti 
 • dr. Dymphie In de Braek 

Doelgroep

De cursus staat open voor klinische psychologen en psychotherapeuten.

Accreditatie

FGzPt: 24 punten.
Voor een nieuwe uitvoering zal opnieuw accreditatie worden aangevraagd bij FGzPt. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yara Houtenbrink.