Positieve Psychologie

Data 2-daagse cursus: 9 maart 2018 en 6 april 2018
Tijden: 09.30 tot 17.00 uur
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 525 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 475 Euro, collega's uit dezelfde organisatie: 395 Euro
Accreditatie: NIP K&J/NVO OG en FGzPt
 
Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt.
U kunt nog wel het interesseformulier invullen. Wij plaatsen u dan op de wachtlijst.
 
 
 
Het klinkt misschien vreemd, maar gelukkig zijn kunt u leren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een groot deel van ons welbevinden te beïnvloeden is door cognitie en gedrag. Door te focussen op positieve ervaringen, welbevinden en positieve individuele eigenschappen verbetert u de kwaliteit van leven en wordt u veerkrachtiger.  
 
Waarom is dit van belang? In zowel de huidige hulpverlening als empirisch psychologisch onderzoek is er jarenlang een bijna exclusieve focus geweest op pathologie; wat gaat er fout, wat is het probleem, wat kunnen het kind of zijn ouders niet? Er is te weinig aandacht voor de krachten van de mens zelf en voor wat er wel goed gaat. Positieve Psychologie is als zodanig van toepassing op individuele mensen als op organisatiecultuur.

Doelstelling

Tijdens de cursus Positieve Psychologie:
  • Neemt u kennis van belangrijke theorieën binnen de Positieve Psychologie
  • Vergroot u welbevinden en veerkracht bij uzelf, uw team en leerlingen/cliënten
  • Ontwikkelt u een nog sterker oplossingsgerichte en positieve attitude ten aanzien van werk, collega's en leerlingen/cliënten
"De cursus Positieve Psychologie is van grote toepasbaarheid in het onderwijs. De cursus sluit mooi aan bij de laatste ontwikkelingen in het onderwijs, namelijk oplossingsgericht werken. Door het volgen van de cursus weet ik welke rol ik kan pakken om veranderprocessen in gang te zetten." Janske Roelofs, orthopedagoog 

Docent

Dr. Rinka van Zundert

Doelgroep

Professionals werkzaam in de hulpverlening en/of het onderwijs. 

Literatuur

Lopez, S. J., & Snyder, C. R. (2009). Oxford handbook of positive psychology. Oxford University Press, USA.

Accreditatie

Accreditatie wordt opnieuw aangevraagd bij FGzPt en NIP K&J/NVO OG.

Voor meer informatie of de mogelijkheden voor een incompany-training te bespreken kunt u contact opnemen met Sanne Raven.