Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Psychotherapie bij psychosen en aanverwante beelden

Data 4-daagse cursus (nieuw! Voorheen 2-daagse): 21 en 28 augustus, 4 en 18 september 
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 1020 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 920 Euro
Accreditatie: wordt aangevraagd bij FGzPt en VGCt
 
 
Psychose, zoals stemmen horen, is voor veel psychologen een ‘ver van mijn bed show’. Tijdens de cursus zal blijken dat psychose toch niet zo vreemd en ver verwijderd is:
 • Bij kinderen komt het horen van stemmen veel voor (9%), vaak zonder sprake van psychopathologie.
 • In Nederland is de levensprevalentie van stemmen horen bij volwassenen 10%.
 • Waar het gaat om psychopathologie kunnen stemmen aanwezig zijn bij psychotische stoornissen (72 tot 76%), maar ook bij posttraumatische stressstoornis (40 tot 50%), depressieve stoornis (10 tot 23%) en borderline persoonlijkheidsstoornis (30%).
Tijdens de eerste dag van deze tweedaagse krijgt u de meest recente wetenschappelijk inzichten op het gebied van klinische besliskunde bij meervoudige en complexe psychopathologie: waarop de focus in therapie en waarom? Dag 2 staat in het teken van CGT bij stemmen horen. Dag 3 focust zicht op cgt bij paranoia en op dag 4 van de cursus wordt ingegaan op trauma en psychose. U bereidt uw kennis over trauma en psychose uit en krijgt training in Imaginaire Exposure voor PTSS bij mensen met psychose. 

Doelstelling

Na afloop van de cursus kunt u:
 • Uitleg geven over het cognitief model rondom auditief-verbale hallucinaties (stemmen)
 • Uitleg geven over de verschillende CGT-protocollen voor stemmen
 • Stemmen in kaart brengen in het cognitieve model, en het conceptualiseren van stemmen binnen de ‘probleemformulering’
 • Vanuit de conceptualisatie CGT-technieken bedenken voor stemmen
 • CGT technieken bij stemmen uitvoeren (gedragsexperimenten en meerdimensionaal evalueren)
 • De rationale van imaginaire exposure bij PTSS en psychose uitleggen
 • De ‘harm expectancies’ bij de patiënt met PTSS en psychose vaststellen
 • Imaginaire Exposure uitvoeren, met daarbij het monitoren van de arousal van de patiënt zodat deze binnen de ‘window of tolerance’ blijft
 • Omgaan met dissociatieve reacties tijdens imaginaire exposure bij iemand met PTSS en psychose
 • Opnamen als huiswerk voor de patiënt gebruiken
 • Exposure in vivo (externe triggers) uitvoeren bij PTSS en psychose

Docent

dr. A.B.P. Staring (Tonnie) is Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor VGCt en EMDR therapeut. Hij werkt bij Altrecht GGZ, afdeling Vroege Psychose ABC en het Early Detection and Intervention (EDI) Team. Hij is gepromoveerd op gebied van psychologische interventies bij psychose. Hij werkt als docent voor Phrenos, RINO’s, Cure and Care Development, en buitenlandse organisaties zoals het WHO, NIMH en NHS. Hij is voorzitter bij de Sectie Psychosen van de VGCt, en bestuurslid bij de Stichting Cognitie en Psychose. Daarnaast is hij redactielid bij het tijdschrift Gedragstherapie. Hij werkt aan onderzoek naar o.a. psychose, angst en zelfbeeld. Hij publiceerde verscheidende boeken en samen meer dan 45 nationale en internationale artikelen en boekhoofdstukken

Doelgroep

De cursus staat open voor klinisch psychologen, psychotherapeuten of in opleiding daartoe.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yara Houtenbrink.