Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Regiebehandelaar

"Als de patiënt in behandeling een patient journey meemaakt, dan is de regiebehandelaar daarin zijn reisleider"
 


 - Prof. Dr. Marc Verbraak, docent Regiebehandelaar

 

Wat levert het je op?

Na deze driedelige cursus:

  • Ken je de context waarin je je rol als regiebehandelaar vervult

  • Ben je vaardig in het komen tot gezamenlijke besluitvorming met patiënt, systeem en collega’s

  • Heb je inzicht in eigen ontwikkelpunten in je rol als regiebehandelaar en heb je handvatten om verbeteringen in te passen.

Data: 1 en 15 april, 13 mei 2019

Accreditatie: N.n.b.
 

AANMELDFORMULIER

Onze cursus

Hoe zorg je als regiebehandelaar voor een soepel verloop van processen en behoud je de kwaliteit van zorg?

Indien meerdere zorgprofessionals als zorgverleners betrokken zijn bij de zorgverlening aan een patiënt/cliënt is het van belang dat één van hen het zorgproces coördineert en eerste aanspreekpunt is voor de patiënt/cliënt en zijn naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger. Dit is de regiebehandelaar. Waar wordt gesproken over de ‘patient journey’ is de rol van de regiebehandelaar vergelijkbaar met die van ‘de reisleider’. De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces. Deze regie en coördinatie voeren vraagt naast inhoudelijke expertise om aanvullende vaardigheden. Het gaat om vaardigheden nodig om te komen tot bijvoorbeeld gezamenlijke besluitvorming (shared decision making), het creëren van een constructieve samenwerkingsrelatie waarin feedback welkom is, onderlinge afstemming en bemiddeling op behandelinzet en sturen op resultaten. Helder, doelgericht en verbindend  kunnen communiceren met en naar alle betrokken partijen is daarbij essentieel. Deze cursus stelt jou daartoe in staat.

De leergang bestaat uit 3 dagen. Op dag 1 ligt de nadruk op de context waarbinnen u de rol van regiebehandelaar vervult. Dag 2 is gericht op het versterken van de professionele communicatievaardigheden van regiebehandelaars. Ingebrachte praktijksituaties en oefeningen met een trainingsacteur vormen steeds de basis. Op dag 3 staat reflectie en de koppeling tussen theorie en praktijk centraal.

Centraal in de cursus staat een eigen casus. Vooraf stel je aan de hand van deze casus je leerdoelen op. Tijdens de laatste dag blikken we hierop terug en geef je een korte presentatie over de leerpunten van je eigen casus. Voor, tijdens en na de bijeenkomsten werk je aan opdrachten die je helpen bij het voorbereiden op de bijeenkomsten en het verwerken en toepassen van het geleerde in de praktijk. Ook in deze opdrachten staan eigen praktijksituaties centraal. De  werkvormen zijn zo gekozen dat je zoveel mogelijk van elkaar kunt leren

Onze docent

Prof. Dr. Marc Verbraak

Hoofdopleider van de opleiding tot GZ-psycholoog bij het RadboudCSW. Auteur van Handboek voor GZ-psychologen

 

 

 

 

 

Voor wie?

De cursus is toegankelijk voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig-specialisten ggz, specialisten ouderengeneeskunde of klinisch geriaters, psychiaters en verslavingsartsen die werkzaam zijn of gaan zijn als regiebehandelaar in de GGZ.

Data, kosten en locatie

Data: 1 en 15 april, 13 mei 2019
Tijd:  Dag 1    09:30 - 17:00 incl. lunch, Dag 2    09:30 - 21:00 incl. lunch en diner, Dag 3    12:30 - 17:00
Kosten: Regulier €995,-, alumni €895,-
Accreditatie: N.n.b.
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Toernooiveld 5, Nijmegen

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met de cursuscoördinator Yara Houtenbrink