Regiebehandelaar

Als de patiënt in behandeling een patiënt-journey meemaakt, dan is de regiebehandelaar daarin zijn reisleider.

Startdata: 
1 april 2019
Locatie: 
Toernooiveld 5, Nijmegen
Kosten: 
€ 995,00
Kosten Alumni: 
€ 895,00
Accreditatie: 
FGzPt (8p) NIP K&J/NVO OG, NVP (8p) VVGN (16p)

Hoe zorg je als regiebehandelaar voor een soepel verloop van processen en behoud je de kwaliteit van zorg?

Indien meerdere zorgprofessionals als zorgverleners betrokken zijn bij de zorgverlening aan een patiënt/cliënt is het van belang dat één van hen het zorgproces coördineert en eerste aanspreekpunt is voor de patiënt/cliënt en zijn naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger. Dit is de regiebehandelaar. Waar wordt gesproken over de ‘patient journey’ is de rol van de regiebehandelaar vergelijkbaar met die van ‘de reisleider’. De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces. Deze regie en coördinatie voeren vraagt naast inhoudelijke expertise om aanvullende vaardigheden. Het gaat om vaardigheden nodig om te komen tot bijvoorbeeld gezamenlijke besluitvorming (shared decision making), het creëren van een constructieve samenwerkingsrelatie waarin feedback welkom is, onderlinge afstemming en bemiddeling op behandelinzet en sturen op resultaten. Helder, doelgericht en verbindend  kunnen communiceren met en naar alle betrokken partijen is daarbij essentieel. Deze cursus stelt jou daartoe in staat.

De leergang bestaat uit 3 dagen. Op dag 1 ligt de nadruk op de context waarbinnen u de rol van regiebehandelaar vervult. Dag 2 is gericht op het versterken van de professionele communicatievaardigheden van regiebehandelaars. Ingebrachte praktijksituaties en oefeningen met een trainingsacteur vormen steeds de basis. Op dag 3 staat reflectie en de koppeling tussen theorie en praktijk centraal.

Centraal in de cursus staat een eigen casus. Vooraf stel je aan de hand van deze casus je leerdoelen op. Tijdens de laatste dag blikken we hierop terug en geef je een korte presentatie over de leerpunten van je eigen casus. Voor, tijdens en na de bijeenkomsten werk je aan opdrachten die je helpen bij het voorbereiden op de bijeenkomsten en het verwerken en toepassen van het geleerde in de praktijk. Ook in deze opdrachten staan eigen praktijksituaties centraal. De  werkvormen zijn zo gekozen dat je zoveel mogelijk van elkaar kunt leren.

Onze docent

Prof. Dr. Marc Verbraak. Hoofdopleider van de opleiding tot GZ-psycholoog bij het RadboudCSW. Auteur van Handboek voor GZ-psychologen
 

Data

1 april, 15 april en 13 mei

• Tijd: 9.30-17.00 uur, dag 1 (incl. lunch)
• Tijd: 9.30-21.00 uur, dag 2 (incl. lunch en diner)
• Tijd: 12.30-17.00 uur, dag 3