Samenhangend Behandelen: Parallelprocessen de baas

Data: 15 november en 6 december 2019
Tijden: 09.30 tot 17.00 uur
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 510 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 460 Euro
Accreditatie: wordt aangevraagd bij FGzPt
 
 
Ben je op zoek naar houvast als het gaat om parallelprocessen? Heb je allerlei vragen omtrent invloed uitoefening op het behandelbeleid van de cliënten incluis je afdeling?  Het werken volgens het model Samenhangend Behandelen is een manier om de problemen te snappen alsmede op te lossen.

Doelstelling

De module Samenhangend Behandelen geeft een introductie op het model. U leert, onder meer aan de hand van casuïstiek van de eigen multidisciplinaire afdeling:
  • een start te maken met scherpe visievorming op de cliëntenpathologie, de methode en het team
  • een theoretische onderbouwing van deze visie
  • toewerken naar meer samenhang in de dagelijkse praktijk van de eigen werkvloer

Docent

De docent van de cursus is mevr. drs. Anne-Marie Claassen.

Doelgroep

De cursus staat open voor klinisch psychologen, psychotherapeuten of in opleiding daartoe.
 
Veronderstelde voorkennis:
  • ervaring met leiding geven aan een groep, liefst een multidisciplinair team
  • basiskennis wat betreft indicatiestelling bij ingewikkelde en complexe doelgroepen, zoals bijv. persoonlijkheidsstoornissen, SOLK, eetstoornissen en verslaving

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yara Houtenbrink.