Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Seminar Neuropsychotherapie: Angst bij hersenaandoeningen

 

Seminar Neuropsychotherapie:

Angst bij hersenaandoeningen

 

De behandeling van angst bij hersenaandoeningen vraagt veel creativiteit en vindingrijkheid van de behandelaar. Laat u zich door dit alles niet afschrikken; blijf voor uw patiënten zoeken naar mogelijkheden, aanpassingen en oplossingen. - Behandeling van angstproblematiek, Handboek Neuropsychotherapie; Hoofdstuk 13, p. 279 -
 

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) en het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen van de Sint Maartenskliniek een aantal seminars over de behandeling van emotionele stoornissen en gedragsproblemen als gevolg van een (verworven) hersenaandoening. Tijdens de seminars wordt uitgebreid stilgestaan bij diverse onderwerpen uit het in 2016 verschenen boek Neuropsychotherapie. De seminars zijn bedoeld om de praktische toepassing van psychotherapie bij patiënten met een (verworven) hersenaandoening verder te ondersteunen. Neuropsychotherapie vergt namelijk een geheel eigen aanpak. Deze aanpak leunt vooral op best-clinical practice en praktijkervaringen, omdat behandelaren nog weinig kunnen terugvallen op evidence-based practice en vastomlijnde protocollen. Door middel van seminars willen we behandelaren de komende jaren ondersteunen in hun dagelijkse praktijk.

Dit keer is het onderwerp angst. De prevalentie van angst en angststoornissen bij patiënten met een hersenaandoening is aanzienlijk, zeker als deze vergeleken wordt met de Nederlandse bevolking. Een (neuro)psycholoog zal deze klachten daarmee regelmatig in zijn spreekkamer tegen komen. Met name de angst voor een recidive of verdere achteruitgang is niet ongewoon bij patiënten met een hersenaandoening. In tegenstelling tot irrationele verwachtingen of cognities waarmee angststoornissen altijd gepaard gaan, is deze angstige verwachting niet per se irreëel. Een recidief komt nu eenmaal voor. In het bijzonder geldt dit voor CVA-patiënten, epilepsiepatiënten of patiënten met een hersentumor. Patiënten gediagnosticeerd met een degeneratieve hersenaandoening kunnen zelfs zeker zijn van een verdere achteruitgang.  Als deze angst een negatieve invloed op een revalidatiebehandeling heeft of de kwaliteit van het dagelijkse leven dan is behandeling zeer belangrijk. In deze seminar leert u vanuit verschillende invalshoeken hoe u de diagnostiek en behandeling van angstklachten bij hersenaandoeningen kunt aanpakken. 

Peter Smits zal het onderwerp angststoornissen bij hersenaandoeningen inleiden en specifiek in gaan op de behandeling van angst voor recidief CVA.

Hendriëtte van Loo zal een workshop geven over de behandeling van angst voor (nieuwe) epileptische aanvallen bij epilepsiepatiënten.

Marion Klaver en Saskia Theunisse sluiten de middag af met een workshop over angst voor achteruitgang bij progressieve hersenaandoeningen (zoals dementie). Zij maken (vanuit deze angst voor achteruitgang) daarbij ook nog een uitstap naar het omgaan met vragen rondom levenseinde.

De sprekers nemen u aan de hand van voorbeelden mee in hun klinische praktijk. Aan het einde van het seminar zal uw neuropsychotherapeutische gereedschapskist weer meer gevuld zijn. 

Wat levert het je op?

  • Inzicht in de kenmerken van specifieke angsten bij patiënten bij verschillende hersenaandoeningen.
  • Inzicht in de consequenties hiervan voor de psychotherapeutische interventies voor de patiënt en hun naasten

 

           MELD JE HIER AAN

 

Sprekers

Peter Smits - Klinisch Psycholoog; Hoofdredacteur Handboek Neuropsychotherapie

Hendriëtte van Loo-Flier - Gezondheidszorg-psycholoog/supervisor VGCT

Marion Klaver -  Gezondheidszorg-psycholoog

dr. Saskia Teunisse, Klinisch Psycholoog  en Klinisch neuropsycholoog

Voor wie?

Klinisch Neuropsychologen, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en Gezondheidszorgpsychologen.
 
Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd door het inbrengen van eigen casuistiek.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt.

Datum, kosten en locatie

Datum: 14 december 2018
Tijd: 12.00 tot 17.30 uur
Kosten: 187,50 Euro
Locatie: Hotel Van Der Valk Lent-Nijmegen, Hertog Eduardplein 4, NIJMEGEN

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Yara Houtenbrink.

Achtergrond

In samenwerking met het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) en het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN)  van de Sint Maartenskliniek organiseren wij een seminarreeks over de behandeling van emotionele stoornissen en gedragsproblemen na hersenletsel. 
 
In de komende jaren worden jaarlijks twee seminars georganiseerd waarin we uitgebreid stil staan bij diverse onderwerpen uit het in 2016 verschenen boek Neuropsychotherapie. 
 
De inhoudelijke commissie voor de seminarreeks bestaat uit prof. dr. Rudolf Ponds (klinisch neuropsycholoog, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Expertisecentrum Hersenletsel Limburg) en drs. Peter Smits (klinisch psycholoog, Sint Maartenskliniek).