Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Seminar Neuropsychotherapie: Depressie na hersenletsel

 
In de vorm van een intensieve workshop voorziet het seminar 'Depressie na hersenletsel' in de behoefte om de klinisch werkende neuropsycholoog beter toegerust te laten zijn om stemmingsproblemen te behandelen bij patiënten met hersenletsel. In de workshop zal het accent liggen op cognitief gedragstherapeutische interventies, maar zal er ook ook aandacht uitgaan naar Acceptance en Commitment Therapy.
 
Na afloop van het seminar heb je inzicht:
  • in de specifieke kenmerken van stemmingsproblemen bij patiënten met hersenletsel
  • in de consequenties hiervan voor de psychotherapeutische interventies voor patiënt en zijn familie

MELD JE HIER AAN

Spreker

Dr. Fergus Gracey, klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut met bijzondere interesse in emotionele stoornissen na hersenletsel in relatie tot identiteitsverlies

Voor wie?

GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro) psychologen, psychotherapeuten
 
Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd door het inbrengen van eigen casuistiek.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt.

Datum, kosten en locatie

Datum: 9 februari 2018
Tijd: 12.30 tot 17.30 uur
Kosten: 187,50 Euro
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Toernooiveld 5 Nijmegen

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Sanne Raven.

Achtergrond

In samenwerking met het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) en het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN)  van de Sint Maartenskliniek organiseren wij een seminarreeks over de behandeling van emotionele stoornissen en gedragsproblemen na hersenletsel. 
 
In de komende jaren worden jaarlijks twee seminars georganiseerd waarin we uitgebreid stil staan bij diverse onderwerpen uit het in 2016 verschenen boek Neuropsychotherapie. 
 
De inhoudelijke commissie voor de seminarreeks bestaat uit prof. dr. Rudolf Ponds (klinisch neuropsycholoog, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Expertisecentrum Hersenletsel Limburg) en drs. Peter Smits (klinisch psycholoog, Sint Maartenskliniek).