Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Systeemtherapie

Toepassen van systeemtherapie inclusief gezins- en relatietherapie

Je weet en begrijpt dat context van belang is. Maar hoe betrek je die context ten voordele van de cliënt en behandeling? Met deze module leer je precies op welke wijze je dit kunt doen zodat je waarde kunt toevoegen voor je cliënt en je behandeling.

In deze cursus werk je samenhangende communicatie-en interactiepatronen en gewoonten uit aan de hand van het systemisch leren denken, kijken en handelen. Hiermee verbeter je je zorg doordat deze verheldering en verandering van patronen en gewoonten kunnen leiden tot vermindering van eerder genoemde problemen. Systeemtherapie kan de cliënt helpen bij het mobiliseren van hulpbronnen en het voorkomen van terugval bij blijvende kwetsbaarheid. 

Systeemtherapie heeft als uitgangspunt dat moeilijkheden, conflicten en stoornissen beter te begrijpen zijn in de samenhang waarbinnen zij zich voordoen. Daarom is er in de cursus veel aandacht voor:

  • de werking van die samenhang
  • de relaties tussen de delen meer voor de verwevenheid dan voor het lineaire van relaties
  • de beschouwing van gebeurtenissen in de context waarbinnen ze optreden in plaats van de isolering van de gebeurtenissen vanuit die context (deze formulering is grotendeels overgenomen uit 'Integratieve kinder-en jeugdpsychotherapie' van F. Verheij)

De cursus is onderdeel van de GZ-opleiding van RadboudCSW.

Wat levert het op?

Na afloop van de cursus:

  • Je kent de toegevoegde waarde van het systemisch denken in partnerrelatietherapie, gezinstherapie en in het larger system;
  • Je kunt de cliënt met zijn klacht zien en verstaan in de context waarin deze klacht betekenis krijgt zoals gezin, werk relaties;
  • Je vraagt deze klachten systemisch uit;
  • Je past de basis systemische vaardigheden toe.

Voor wie?

Ben jij …

  • GZ-psycholoog of in opleiding tot GZ-psycholoog en wil je meer kennis en vaardigheden over dit onderwerp?

Dan is de postacademische cursus Systeemtherapie echt iets voor jou.

Studielast

In 2,5 dag tijd word je bijgeschoold tijdens 5 fysieke bijeenkomsten. In een online omgeving vind je daarnaast alle artikelen, kennisclips en opdrachten om de stof ook zelfstandig eigen te maken. De totale studiebelasting is circa 15 uur.

Startdata

T.B.A.

Er zijn nog geen nieuwe startdata bekend. Wil je de nieuwe startdata zo snel mogelijk ontvangen? Klik dan op de knop 'houd me op de hoogte'.