Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Verslavingspsychiatrie

"Steeds meer psychiaters zien dat aandacht voor verslaving bij de behandeling van hun patiënten cruciaal is. Dit curriculum voorziet in de behoefte van deze collega's om zich goed te bekwamen in de zorg voor patiënten met comorbide verslavingsproblemen" - hoofdopleider dr. Arnt Schellekens
 
Accreditatie: NVvP
Data:  29 maart '19,  12 april '19, 17 mei '19, 21 juni '19, 6 sept. '19, 4 okt. '19, 1 nov. '19, 6 dec. '19, 10 jan. '20, 14 febr. '20,  13 maart '20
Tijden: 09.30 tot 17.00 uur
Locatie: GGZ Centraal Amersfoort, Congrescentrum De Veste, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Kosten: 3.250 Euro (incl. literatuur), AIOS psychiatrie: 2.450 Euro (incl. literatuur)
 
AANMELDEN                       BROCHURE DOWNLOADEN 
 

Ontwikkel je competentie in het werken met patiënten met verslaving als comorbide stoornis

Steeds meer psychiaters vinden hun weg naar de verslavingszorg doordat de zorg voor verslaafde patiënten en kennis over verslaving zich het afgelopen decennium in snel tempo hebben ontwikkeld. Om psychiaters zich voldoende bekwaam te laten voelen in hun werk heeft het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen samen met de beroepsgroep en de afdeling Verslavingspsychiatrie van de NVvP het leertraject Verslavingspsychiatrie ontwikkeld. Het leertraject bestaat uit 5 keer een cursorische tweedaagse waarin de competenties van de verslavingspsychiater centraal staan. 

Wat levert het je op?

Na afloop van het leertraject Verslavingspsychiatrie:
  • Weet je welke genetische en neurobiologische processen bijdragen aan een verslaving
  • Verbeter je speciële anamnese en het lichamelijk onderzoek bij een patiënt met middelenmisbruik. 
  • Leer je een adequate behandeling te adviseren
  • Denk je mee over en geef je mede vorm aan zorgvernieuwing
  • Toets je je eigen handelen aan het verschuivende wettelijk en maatschappelijk kader

Voor wie?

Het leertraject Verslavingspsychiatrie is toegankelijk voor:
  • Psychiaters die werkzaam zijn in de verslavingszorg
  • Psychiaters die werken met patiënten met verslaving als comorbide stoornis
  • AIOS psychiatrie die hebben gekozen voor een keuzestage binnen de verslavingszorg

Meer weten?

Wil je meer weten over het cursusprogramma, de accreditatiepunten en meer? Download dan de brochure. Wil je deelnemen aan het leertraject Verslavingspsychiatrie? Meld je dan online aan via de bovenstaande aanmeldknop.