Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

You’re not alone! Masterclass Sustainable Development Goals in organisaties

Datum: 24 mei 2018
Tijd: 9.30 tot 16.30 uur
Kosten: 95 Euro
Locatie: Radboud Management Academy, Elinor Ostromgebouw, Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen

Wat neem je mee uit deze masterclass?

  • Een helder kader om vanuit jouw organisatie naar mondiale vraagstukken te kijken
  • Inzicht in de strategische stappen die jouw organisatie kan zetten om een bijdrage aan de realisatie van de SDG’s te leveren of deze te intensiveren
  • Voorbeelden van organisaties die hiermee al aan de slag zijn
  • De wetenschap dat je hierin niet alleen staat!
     

MELD JE HIER AAN     BROCHURE

De Masterclass

Klimaatverandering, energievraagstukken, armoede, sociale ongelijkheid, man-vrouwverhoudingen. Het zijn wereldwijde vraagstukken die urgent aandacht vragen. Het wordt steeds duidelijker dat er een samenhang is tussen de verschillende problemen. We kunnen het ons niet langer permitteren om ons afzijdig te houden, maar we zullen als individuen, als organisaties en als overheden gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen om oplossingen te vinden. Eerlijke koffie, een duurzaam t-shirt waarvoor een eerlijk productieloon is betaald, een veilige werksfeer voor mannen en vrouwen.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een integrale actie-agenda voor ‘people, planet and prosperity’, waarin 17 hoofddoelen en 169 targets zijn gesteld.  Doelen als: een einde aan armoede en ondervoeding, schoon water, betaalbare duurzame energie, verantwoordelijke consumptie en productie. Leiders van 193 landen hebben toegezegd dat ze zich zullen inzetten om voor 2030 de SDG’s te realiseren. De doelen doorkruisen niet alleen de landsgrenzen, maar ook traditionele grenzen tussen rijke en arme landen. Want alleen als iedereen meewerkt en verantwoordelijkheid neemt, kunnen deze vraagstukken aangepakt worden. Maar hoe ga je dat in vredesnaam doen? Hoe overtuig je je collega’s en management van de noodzaak om in actie te komen? En als je al begonnen bent, hoe zet je dan de volgende stap? En hoe vertaal je dat naar de inrichting van je organisatie, naar procedures en processen? Met welke partijen werk je samen?

Dit zijn vragen waar beleidsmakers en management bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de komende jaren een antwoord op zullen moeten formuleren. De urgentie is hoog. Niet alleen vanwege het belang op de lange termijn om een meer duurzame samenleving op te bouwen, maar ook vanwege meer kortetermijnbelangen: aanpassing van wet- en regelgeving, eisen vanuit burgers en consumenten. Tegelijkertijd bieden de SDG’s ook kansen om in te spelen op nieuwe vragen en nieuwe markten te bedienen.

In de masterclass bieden we zicht op de stappen die een organisatie kan zetten om de SDG’s in te passen in de strategische koers. 

De sprekers

Dr. Jan Achterbergh en dr. Lau Schulpen hebben beiden hun sporen verdiend als wetenschappelijk onderzoeker en universitair docent aan respectievelijk de Radboud Management Academie en CIDIN/AMID. Ze bundelen in deze masterclass hun expertise op het gebied van management en organisatie en internationale duurzame samenwerking. 

Deze eendaagse masterclass biedt handvatten aan beleidsmakers en managers om de SDG-agenda te incorporeren in hun organisatiestrategie. We onderzoeken gezamenlijk de stap die gemaakt kan worden van het macroniveau (de SDG’s, globale context en urgentie) naar het mesoniveau (inrichting en strategische keuzes van organisaties) naar het microniveau (medewerker, consument, burger). Het programma richt zich op professionals in een strategische positie en in het management. Specifiek op alumni van de RMA met belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en alumni van AMID met interesse in de organisatorische kant van samenwerking op dit onderwerp.

Voor wie?

Deze eendaagse masterclass biedt handvatten aan beleidsmakers en managers om de SDG-agenda te incorporeren in hun organisatiestrategie. We onderzoeken gezamenlijk de stap die gemaakt kan worden van het macroniveau (de SDG’s, globale context en urgentie) naar het mesoniveau (inrichting en strategische keuzes van organisaties) naar het microniveau (medewerker, consument, burger). Het programma richt zich op professionals in een strategische positie en in het management, specifiek op alumni van de RMA en AMID. 

Meld je snel aan, we hebben plaats voor maximaal 40 personen

Voor inhoudelijke programmavragen kun je contact opnemen met AMID, drs Bernadette van Dijck.

Heb je vragen over aanmelding of andere praktische zaken, stuur een berichtje naar Yara Houtenbrink MA.

MELD JE HIER AAN     BROCHURE