Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Congressen

De congressen die het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen organiseert bevatten altijd een aantal elementen:

  1. Kennis: deelnemers doen state of the art kennis op

  2. Beleven en doen: deelnemers zijn zelf actief, werken samen aan een vraag of opdracht, overleggen en discussiëren met elkaar, ervaren zelf, delen ervaringen, verplaatsen zich in cliënt-perspectief, etc.

  3. Reflectie: deelnemers reflecteren wat het geleerde voor hen betekent. Wat nemen ze mee naar hun praktijk? Wat gaan ze morgen anders doen?

 

Voor het congres en de powersessies betekent dit dat we er waarde aan hechten dat u als deelnemer wordt geactiveerd:

  • Vooraf: door informatie te krijgen waarin u zich alvast kunt verdiepen en door na te denken over de leervraag waarmee u naar het debat komt. Welke literatuur wil de docent dat u van tevoren heeft doorgelezen of welke literatuur wil hij/zij u als achtergrondinformatie meegeven?
  • Tijdens: door zowel kennis te ontvangen als de mogelijkheid te krijgen actief met deze kennis aan de slag te gaan. Met als doel de kennis actief te verwerken en een brug te slaan naar uw eigen praktijk.

  • Aan het eind: door na te denken over wat u uit het congres pikt om mee te nemen naar uw praktijk.