Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Het laatste nieuws over RadboudCSW en het coronavirus

Op grond van de op 12 maart door het kabinet en het RIVM aangescherpte maatregelen stopt het RadboudCSW voorlopig met haar fysieke onderwijsactiviteiten. Voorlopig verwachten wij geen versoepeling van deze maatregel. 

Ruime ervaring met online onderwijs

Dankzij de internationale RITHA-opleiding hebben wij ruime ervaring met online lesgeven en leren via de digitale leeromgeving Brightspace. Vanuit deze ervaring heeft het team onderwijsinnovatie voor al onze docenten een snelcursus 'Online Doceren' samengesteld en hebben zij een contactpersoon uit ons onderwijsteam toegewezen gekregen. Ook onze cursisten hebben zich goed kunnen voorbereiden met een instructie voor het volgen van online onderwijs in Brightspace.

Voorlopig geen versoepeling

Het RadboudCSW verwacht voorlopig geen versoepelingen van onze maatregelen. We gaan er vanuit dat tot het einde van het 2e semester er in beginsel geen onderwijs en toetsing op de campus plaatsvindt. De Nederlandse universiteiten zullen gezamenlijk, in overleg met het ministerie van OCW, ter voorbereiding van nieuwe kabinetsbesluitvorming voorstellen uitwerken voor het hervatten van (in eerste instantie) kleinschalige, fysieke onderwijsactiviteiten waarvoor geen online alternatieven zijn. Ondertussen werkt het RadboudCSW ook aan haar eigen beleid.  

Veel gestelde vragen over online lesgeven en praktijkonderwijs

Vanuit onder andere praktijkopleiders, piogs en supervisoren ontvangen wij een flink aantal vragen over online lesgeven en praktijkonderwijs. De meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden zijn terug te vinden op onze Corona FAQ.   

Niet op de campus, toch verbonden

Je kunt ons volgen op onze sociale mediakanalen. Op de website van de Radboud Universiteit vind je actuele informatie over de maatregelen die op de campus zijn doorgevoerd. Zodra er nieuws is, lees je dat op www.rcsw.nl/coronavirus

RadboudCSW wenst iedereen sterkte toe: houd vol, houd moed en pas goed op jezelf en elkaar.