GZ KM informatie en inschrijving GZ 2019CDE

GZ Keuzemodules informatie en inschrijving GZ 2019CDE

Welke keuzemodules zijn er?
Hieronder vind je een overzicht van en informatie over de keuzemodules die je in afstemming met je praktijk kunt kiezen. Je schrijft je uiteindelijk in voor drie keuzemodules (totaal 45 uur uur, EMDR geldt voor 15 uur). De keuzemodules worden in principe gepland op de woensdag of de donderdag. Je kiest de keuzemodules in overleg met je praktijkopleider.

 1. Imaginaire exposurebehandeling van (complexe) PTSS
 2. Culturele competenties
 3. Eetstoornissen
 4. EMDR K&J
 5. EMDR V&O
 6. Ernstige gedragsproblemen in context
 7. Forensische gezondheidszorgpsychologie
 8. Groepsdynamica vervolg
 9. GZ-psycholoog in de lvb-sector
 10. Ouderen en gezondheidszorgpsychologie
 11. Revalidatie
 12. Spoedeisende psychiatrie en suicidaliteit
 13. Systeemtherapie
 14. Verslaving in combinatie met complexe psychopathologie
   
Hoe verloopt het inschrijven voor de keuzemodules?
 • Inschrijven kan vanaf 4 november 2019 hieronder bij de betreffende cursus. De inschrijving is open van 4 november t/m 11 november 2019
 • Bij inschrijving ontvang je een automatische bevestiging via de site, zodat je weet dat de inschrijving gelukt is. Uiterlijk in december ontvang je een definitieve bevestiging van de ondersteuner en/of eventueel een voorbehoud of annulering wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn bij de door jouw gekozen module.

Vragen?

Vragen over de inhoud van de keuzemodules kun je stellen aan Annelies Jekel, coördinator: annelies.jekel@ru.nl
Vragen over deze site of de planning kun je stellen aan Sabrina Duits, ondersteuner: sabrina.duits@ru.nl
 

Overzicht keuzemodules

Let op! deze zijn altijd onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen en het akkoord van de docenten.
Hieronder de link naar Brightspace waar je de complete planning kunt inzien:

Planning keuzemodules GZ 2019CDE

 

1. Imaginaire exposurebehandeling van (complexe) PTSS

Complexe behandeling en kritisch denken

Uniek aan deze module

Prikkelend, praktisch, nuchter, actueel en evidence-based.

Resultaat

 

Dinsdag


 

INSCHRIJVEN

 

Woensdag

INSCHRIJVEN

Terug naar overzicht keuzemodules 
 

2. Culturele competenties

Makkelijker en uitdagender werken met culturele verschillen

Uniek aan deze module
Etnische diversiteit onder de Nederlandse cliëntenpopulatie neemt steeds sneller toe. Het overbruggen van cultuurverschillen is daarom van groot belang.

 

Terug naar overzicht keuzemodules 

3. Eetstoornissen

Uitvragen, herkennen en behandelen

Uniek aan deze module

INSCHRIJVEN 

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

4. EMDR K&J

Toepassen van Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij kind en jeugd

Uniek aan deze module
Na deelname aan de basistraining kun je aspirant-lid worden van de Vereniging EMDR Nederland. Je ontvangt een certificaat waarmee je verder kunt in de cursus EMDR Vervolg om uiteindelijk de registratie als EMDR Europe practitioner te behalen.

Resultaat

5. EMDR V&O

Toepassen van Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij volwassenen en ouderen

Uniek aan deze module
Na deelname aan de basistraining kun je aspirant-lid worden van de Vereniging EMDR Nederland. Je ontvangt een certificaat waarmee je verder kunt in de cursus EMDR Vervolg om uiteindelijk de registratie als EMDR Europe practitioner te behalen.

Resultaat

6. Ernstige gedragsproblemen in context

Inzicht in gedragsstoornissen binnen een ontwikkelings- en systemisch perspectief

Uniek aan deze module
Echte experts op het terrein van de gedragsproblemen aan het woord! Geen vraag is te moeilijk!

Resultaat

INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

7. Forensische gezondheidszorgpsychologie

Ontdek de rol van de gz-psycholoog binnen het forensisch domein

Uniek aan deze module
Maak op interactieve wijze en op locatie bij de Tbs-kliniek van de Pompestichting kennis met het forensische domein en de professionals en patiënten en de rol die jij kunt hebben als gz-psycholoog!

Resultaat

 INSCHRIJVEN

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

8. Groepsdynamica vervolg

Omgaan met verschillende behandelgroepen

Uniek aan deze module
Je herkent groepsprocessen in behandelgroepen, begrijpt deze en kunt (bij-)sturen. Bovendien kun je het certificaat Basiscursus Groepsdynamica NVGP verkrijgen.

Resultaat

INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

10. Ouderen en gezondheidszorgpsychologie

Een multidisciplinaire kijk op problemen van de derde levensfase

Uniek aan deze module
Een dynamisch en voor de gz-psychologie ook nog wel jong vakgebied dat als vanzelf de toekomst heeft!

Resultaat

 

INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

11.Revalidatie

Praktijkgericht aan de slag binnen de revalidatie

Uniek aan deze module
Deze module geeft je praktische handvatten hoe je als GZ-psycholoog binnen de revalidatie aan de slag kunt gaan!

Resultaat

INSCHRIJVEN
 

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

 

12. Spoedeisende psychiatrie en suicidaliteit

Spoedzorg: GZ in multidisciplinaire samenwerking

Uniek aan deze module


 

INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

13. Systeemtherapie

Toepassen van systeemtherapie inclusief gezins- en relatietherapie

Uniek aan deze module 
Je weet en begrijpt dat context van belang is. Maar hoe betrek je die context ten voordele van de cliënt en behandeling? Met deze module leer je precies op welke wijze je dit kunt doen zodat je waarde kunt toevoegen voor je cliënt en je behandeling.

Resultaat

INSCHRIJVEN

Donderdag

INSCHRIJVEN

Donderdag

INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules 

14. Verslaving in combinatie met complexe psychopathologie

Diagnosticeren en behandelen van dubbeldiagnose problematiek

Uniek aan deze module 
Na afloop van heb je de kennis, vaardigheden en handvatten om cliënten met een verslaving in de praktijk beter te diagnosticeren en te behandelen.

Resultaat

 

 INSCHRIJVEN

 

Terug naar overzicht keuzemodules