Informatie over de subsidie hoogbegaafdheid

Subsidie hoogbegaafdheid aan te vragen per 1 januari 2019

Als samenwerkingsverband passend onderwijs (primair- en voortgezet) of schoolbestuur kunt u vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen. Middels deze subsidie kunt u onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen opzetten, uitbreiden of voortzetten. In totaal is er 56 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling loopt tot en met 31 juli 2023.

Hierbij moet u denken aan:

  • het vergroten van de expertise op het gebied van begaafdheid en het faciliteren van de professionele ontwikkeling van betrokken medewerkers;
  • het inzetten van begeleiders met expertise op het gebied van begaafdheid om het zelfregulerend vermogen van leerlingen met kenmerken van begaafdheid te vergroten;
  • het aanbieden van een ontwikkelomgeving die inspeelt op begaafdheidskenmerken;
  • het versterken van de onderlinge samenwerking tussen scholen in de regio;
  • etc

Voor meer informatie over de subsidie voorwaarden en te subsidiëren activiteiten klikt u hier.

Hoe wij u kunnen helpen:

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kan u als schoolbestuur of samenwerkingsverband helpen met ondersteuning rondom hoogbegaafdheid, denk hierbij aan:

 

Heeft u vragen over hoe de subsidie ingezet kan worden, dan kunt u contact opnemen met Sanne Raven (s.raven@ru.nl ; 024 361 25 11) of onderstaand formulier invullen dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.