RadboudCSW Innovatiefonds

Is jouw idee 20.000 euro waard?

Doel van het RadboudCSW Innovatiefonds

Met dit fonds willen we professionals uit ons werkveld stimuleren om de verbinding tussen wetenschap en hun werkveld te versterken. Zorg, onderwijs en samenleving veranderen immers voortdurend en academisch geschoolde beroepsbeoefenaren moeten zich daar in hoog tempo op aan kunnen passen.

Heb je een goed onderbouwd idee om de praktijk beter te maken? Of wil je onderzoeken hoe dat kan? Benader ons!

Wij willen als postacademisch opleidingsinstituut namelijk een directe bijdrage leveren aan de samenleving. Niet alleen door onze opleidingen, maar ook door jaarlijks middelen beschikbaar te stellen voor kleinschalige innovaties in de zorg of het onderwijs. In 2019 wordt in totaal 40 duizend euro beschikbaar gesteld voor goede ideeën op het gebied van de zorg, het onderwijs en een veerkrachtige samenleving.

 
 
Een eigen initiatief?
 
Ook onze huisfilosoof roept op tot innovatie. Prof. dr. Jan Bransen deelt zijn ideeen over onderwijsinnovatie in zijn nieuwe boek "Gevormd of Vervormd". Op 13 februari kwamen bestuurders, scholieren, docenten, schoolpsychologen, orthopedagogen en studenten in de Honigfabriek bijeen om over de toekomst van het onderwijs te discussiëren. En dat leidde tot verhitte discussies maar ook mooie ideeen.

Dit was een van onze initiatieven om op te roepen kritisch te blijven denken en durven te doen.

Heb jij ook ideeen? Kijk of je een aanvraag kunt doen bij ons fonds. Gegeven de winnaars van de afgelopen 2 jaar (zorg en universiteit), nodigen we docenten en andere professionals uit het onderwijs nadrukkelijk uit om te reageren.

Winnende ideeen 2017 en 2018

Voor een impressie van de winnaars van 2017 klik hier.

Voor een impressie van de winnaars van 2018 klik hier.

Jouw idee inzenden?

RadboudCSW wil laagdrempelig innovatie bevorderen en kiest er daarom voor de thema’s breed te formuleren. Elk goed idee dat bijdraagt aan een verbetering van de postacademische (opleidings-)praktijk is welkom. Om te zien waar een aanvraag aan moet voldoen, bekijk onderstaande formulier.

Aanvraagformulier bekijken en/of insturen

Procedure en tijdspad

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei 2019.
  • Alleen aanvragen die volledig worden ingediend nemen we in behandeling.
  • De directeur RadboudCSW besluit over toekenning van de gevraagde subsidies daartoe geadviseerd door de adviesraad RadboudCSW.
  • Begin juli ontvangen de deelnemers bericht of hun aanvraag is toegekend.
  • Alle aanvragen worden in vertrouwen behandeld en degene die niet worden gehonoreerd worden vernietigd.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Monic Schijvenaars, directeur RadboudCSW (m.schijvenaars@ru.nl).

Wilt u deze informatie delen?

Stuur de link naar deze pagina door (www.rcsw.nl/innovatiefonds), of download de Factsheet RadboudCSW Innovatiefonds 2019.