Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

RadboudCSW Innovatiefonds 2020

Binnen het RadboudCSW zijn wij dagelijks bezig met alle veranderingen, beslissingen en acties die voortkomen uit de coronacrisis. Tot op heden gaat bijna al het onderwijs online door, mede door de geweldige inzet van docenten, studenten en collega’s.

Echter, helaas is gebleken dat niet al het onderwijs online georganiseerd kan worden. Dit heeft consequenties voor onze financiële bedrijfsvoering.

We kiezen er derhalve voor om tijdig maatregelen te nemen. Een van die maatregelen is het RadboudCSW Innovatiefonds 2020 te bevriezen. We zetten de middelen dit jaar in ten behoeve van de innovatie van ons eigen onderwijs. We hebben het voornemen om het fonds in 2021 gewoon weer aan te bieden. Wij hopen op jullie begrip en kijken uit naar de goede ideeën die in de toekomst zullen volgen.

Winnaars 2017 Innovatiefonds RadboudCSW

Winnaars 2017

Dr. Joanneke van der Nagel (psychiater, opleider Verslavingspsychiatrie en onderzoeker bij Tactus verslavingszorg) en Neomi van Duijvenbode (psycholoog bij Pluryn en docent aan de Radboud Universiteit) krijgen subsidie toegewezen voor hun idee 'Complexe zorg leveren leer je van elkaar. Onderzoek, onderwijs en praktijk wisselen kennis en ervaring uit over co-morbide problematiek'. Zij werken dit innovatieve plan uit in samenwerking met prof. dr. Robert Didden, bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit en GZ-psycholoog bij Trajectum, drs. Mary Janssen van Raaij, hoofdopleider Verslavingsgeneeskunde bij RadboudCSW en manager behandelzaken bij Antes en het multimediateam van Pluryn. In onderstaand filmpje lichten zij hun idee verder toe.

 

In samenwerking met het Expertise Centrum Depressie Pro Persona (prof. J. Spijker: programmaleider Depressie Pro Persona & bijzonder hoogleraar RU; dr. J. Vrijsen: onderzoekscoördinator psychiatrie Radboudumc & post-doc Expertise Centrum Depressie), Radboud Centrum voor Mindfulness (prof. A. Speckens: hoofd Centrum voor Mindfulness) en Behavioural Science Institute (prof. E. Becker: hoofd afdeling klinische psychologie) wil zij behandelaren informeren over mindfulness bij chronische depressieve cliënten. Zij wil dit gaan doen in de vorm van op maat gemaakte informatie en workshops. In dit filmpje vertelt ze meer over haar idee. 

 

In dit filmpje vertellen dr. Esther Rozendaal en prof. dr. Moniek Buijzen over hun prijswinnende idee: een website en nieuwsbrief voor alumni waarin de nieuwste communicatiewetenschappelijke kennis worden gepresenteerd in compacte, heldere, aantrekkelijke én direct toepasbare boodschappen. Zij baseerden dit idee op hun eerdere initiatief Bitescience