Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

RadboudCSW Innovatiefonds

Is jouw idee 20.000 euro waard?

Doel van het RadboudCSW Innovatiefonds

Met dit fonds willen we professionals stimuleren in de uitwerking van hun ideeën over de verbinding tussen wetenschap en het werkveld op de domeinen zorg, onderwijs en een veerkrachtige samenleving. We willen hiermee een significant verschil maken voor onze post-academische opleidingspraktijk.
 
 
Maatschappij, zorg en onderwijs veranderen immers voortdurend en academisch geschoolde beroepsbeoefenaren moeten zich daar in hoog tempo op aan kunnen passen. Onderwijs is bij uitstek de weg er naar toe. Om in het woud aan visies of meningen uit de beroepspraktijk houvast te vinden, is verankering van de beroepsopleiding in de universiteit noodzakelijk. Refl ectie op het beroepsmatig handelen is daarbij een belangrijk houvast/leidraad. In 2018 is in totaal 40 duizend euro beschikbaarvoor goede ideeën.

Aanvragen?

RadboudCSW wil laagdrempelig innovatie bevorderen en kiest er daarom voor de thema’s breed te formuleren. Elk goed idee dat bijdraagt is welkom. Om te zien waar een aanvraag aan moet voldoen, bekijk onderstaande formulier.

Aanvraagformulier bekijken en/of insturen

Procedure en tijdspad

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei 2018.
  • Alleen aanvragen die volledig worden ingediend nemen we in behandeling.
  • De directeur RadboudCSW besluit over toekenning van de gevraagde subsidies daartoe geadviseerd door de adviesraad RadboudCSW.
  • Eind juni ontvangen de deelnemers bericht of hun aanvraag is toegekend.
  • Alle aanvragen worden in vertrouwen behandeld en degene die niet worden gehonoreerd worden vernietigd.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Monic Schijvenaars, directeur RadboudCSW (m.schijvenaars@ru.nl).

Wilt u deze informatie delen?

Stuur de link naar deze pagina door (www.rcsw.nl/innovatiefonds), of download de Factsheet RadboudCSW innovatiefonds.