Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Inspiratiesessie dr. Sven Mathijssen over Onderpresteren

"Deze lezing levert je een andere kijk op toetsing op, door verder te kijken dan de scores die uit tests voortvloeien en meer aandacht te hebben voor gedrag en scorepatronen, om zo talenten en behoeften beter in kaart te kunnen brengen."
Dr. Sven Mathijssen

Wil je weten hoe onderpresteren zich in testsituaties kan uiten? En wil je desondanks tóch talenten en behoeften in kaart brengen? Laat je dan op donderdag 14 maart 13:00 - 14:00 u inspireren door Sven Mathijssen, plaatsvervangend hoofdopleider van RITHA. Tijdens zijn online inspiratiesessie vertelt hij hoe sommige tests zijn vormgegeven, wat daarmee belicht kan worden en wat daarmee juist onderbelicht kan blijven. Hierdoor wordt iemands potentie niet altijd gezien. 

 
Portret Sven Mathijssen

Voor wie?

Deze inspiratiesessie is met name geschikt voor: 

  • Psychologen

  • Orthopedagogen

  • Leraren die werken met kinderen met kinderen met kenmerken van begaafdheid

  • Ouders

  • Iedereen die zich wil laten inspireren over dit onderwerp! 

Over dr. Sven Mathijssen 

Sven Mathijssen (1990) studeerde Psychologie aan Tilburg University en liep stage bij Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO Talent Development) aan de Radboud Universiteit en bij PPF Centrum voor HoogOntwikkelingsPotentieel (voorheen Psychologenpraktijk Frumau). Sven is de plaatsvervangend hoofdopleider van de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en hoofdredacteur van tijdschrift Talent, een populair-wetenschappelijk tijdschrift over hoogbegaafdheid. Hij promoveerde onlangs op de rol van kindertekeningen bij het herkennen van (hoog)begaafdheid. 

Je ontwikkelen op het gebied van hoogbegaafdheid? 

Zijn er veel hoogbegaafde leerlingen op jouw school of heb jij te maken met hoogbegaafde cliënten? En wil je hen blijven uitdagen? In de Radboud International Training on High Ability (RITHA)-opleiding krijg je inzicht in het identificeren en begeleiden van (soms nog niet zichtbare) mogelijkheden en onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast bieden we ook de cursus Hoogbegaafdheid in Onderwijs en Zorg en Omgaan met Talent aan. Ontdekken of dat deze programma's bij jou passen? Meld je aan voor de webinar(s). 

Over de Week van de Hoogbegaafdheid

Bij de Radboud Universiteit geloven wij dat kinderen niet gelabeld zouden moeten worden als ‘hoogbegaafd’. De vraag zou altijd moeten luiden: wat heeft dit specifieke kind, jongere of volwassene nodig en hoe kunnen we dat het beste bieden? Wat zijn bijvoorbeeld de behoeften van een kind dat bovengemiddeld complex denkt? Tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid willen wij zorg- en onderwijsprofessionals inspireren om oog te hebben voor verborgen talent. Volg ons deze week ook op LinkedIn

Startdata

14 maart 2024
Docent: dr. Sven Mathijssen
Kosten: € 0,00
Locatie: Online, via Zoom
Plaats: Nijmegen

Data

Donderdag 14 maart 2024 om 13:00 - 14:00.