Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Webinar Train-de-trainers Praten met Kinderen

Praten met kinderen

Banner Webinar Train-de-trainers Praten met Kinderen

Praten met kinderen (PMK) (Van As & Janssens, 2022) is een cursus over opvoeding. De cursus is bedoeld voor hulpverleners die werken met ouders van kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. De nadruk ligt op de communicatie tussen ouders en kind. Hulpverleners leren in de cursus hoe zij ouders in zeven bijeenkomsten met hun kind kunnen laten overleggen over conflicten en meningsverschillen volgens een uit vier stappen bestaand overlegmodel. Deze stappen zijn:

  1. het bespreken van het meningsverschil

  2. het bedenken van mogelijke oplossingen

  3. het kiezen van een oplossing en maken van duidelijke afspraken

  4. het evalueren van de gekozen oplossing.

Binnen deze vier stappen ligt veel nadruk op basale communicatieve vaardigheden, als goed luisteren zonder direct een oordeel te geven, het reflecteren van de boodschap en gevoelens van het kind, en het goed verwoorden van de eigen mening. In de bijeenkomsten worden deze inzichten met de ouders besproken en oefenen ouders de vaardigheden. Ook wordt gebruik gemaakt van huiswerkoefeningen om generalisatie naar de thuissituatie te bewerkstelligen. Onderzoek wijst erop dat PMK positieve effecten heeft op de ouderkind interactie en probleem-oplossende vaardigheden binnen het gezin. Meer informatie

De cursus is georganiseerd rond het boek 'Praten met kinderen', dat voor ouders geschreven is. Het boek laat zien hoe ouders en kinderen kunnen overleggen over conflicten en meningsverschillen, op zo'n manier dat er een oplossing gevonden wordt die voor alle partijen acceptabel is. Het boek 'Praten met kinderen, handboek voor de begeleider' laat zien hoe zeven bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden rond dit thema. Deze cursus leert de hulpverleners werken met het boek en hoe dit over te brengen naar ouders.

Interesse? Woon de webinar Organisatieontwikkeling en gedragsverandering bij!

Heb je interesse in de Train-de-trainers Praten met Kinderen en wil je graag meer weten? Ontdekken of de cursus iets voor jou is? Volg dan de webinar Train-de-trainers Praten met Kinderen in de Leven Lang Ontwikkelen Week. In een halfuur vertellen we je meer over het belang en de inhoud van de cursus. Uiteraard is er ook volop de ruimte om vragen te stellen. Deelname aan de webinar is geheel gratis, aanmelden kan via de knop hieronder.

Over de Leven Lang Ontwikkelen Week

Wil jij een betekenisvolle bijdrage kunnen blijven doen aan onze veerkrachtige samenleving? Dan is het belangrijk om jezelf te blijven uitdagen en ontwikkelen, je hele leven lang. Ook ná je studie. Zo leer je bij gedurende je loopbaan en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt.

Om jou te laten zien waar je je allemaal in kan laten bij- en nascholen bij de Radboud Universiteit, organiseren we vier keer per jaar in de Leven Lang Ontwikkelen Week. In deze weken krijg je de kans om korte, introducerende webinars te volgen over ons aanbod, kennis te maken met ons en de docenten en je vragen te stellen. Geheel kosteloos en vrijblijvend. De webinars zijn online te volgen.

STAP-budget

Wist je dat je voor deze cursus gebruik kunt maken van het STAP-budget? Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan. Zorg dat je er op tijd bij bent, want voor STAP geldt op=op.

 

Datum

T.B.A.

Er zijn nog geen nieuwe startdata bekend. Wil je de nieuwe startdata zo snel mogelijk ontvangen? Klik dan op de knop 'houd me op de hoogte'.